El procés de compra en 12 etapes

1. PLANIFICACIÓ
Durant el primer contacte amb l'agència, és normal que estiguis interessat en un habitatge concret. Tu has de dir-nos quan faràs el teu viatge. A partir d'aquestes dades, nosaltres planificarem la visita de l'habitatge i la reserva d'hora per consultar el gestor/advocat qui, posteriorment, controlarà el procés de compra. Una altra possibilitat és que enlloc de triar habitatges, ens comuniquis les teves preferències, a partir de les quals cercarem alternatives adients.

2. VISITA GUIADA
Abans de la visita guiada, ens reunim per analitzar els teus desitjos, presentar alternatives i escoltar els possibles canvis que proposis. Un cop finalitzada la reunió, et portem personalment als habitatges triats i als seus entorns, i et donem tota la informació necessària per prendre la teva decisió.

3. NÚMERO NIE (NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ D'ESTRANGERS)
Per poder ser propietari d'un habitatge a Espanya, i si no tens la nacionalitat espanyola, has de tenir un número d'identificació fiscal per estrangers, el anomenat NIE. Amb el NIE pots registrar-te com propietari al registre de la propietat. El NIE el pots demanar a l'ambaixada o al consolat espanyols del teu país, o si ets a Espanya a una comissaria de la "Policía Nacional". Tingues en compte que el certificat que reps a partir el teu NIE sols té una vigència de 3 mesos cada cop.

4. OBLIGACIÓ DE VERIFICACIÓ DEL COMPRADOR
Tu, en qualitat de comprador, tens la responsabilitat d'examinar minuciosament l'habitatge abans de firmar el contracte de compra. A Bjurfors Spanien disposem d'una llista d'arquitectes tècnics independents i molt qualificats que et podem recomanar. Generalment i a tenir en compte, és que l'habitatge és ven en les condicions existents. Excepte en determinats casos, és impossible fer reclamacions sobre l'estat de l'habitatge un cop has signat el contracte de compra-venda. El teu gestor/advocat pot ajudar-te a fer un examen legal de l'estat de l'habitatge.

5. PAGA I SENYAL
Un cop hagis triat l'habitatge desitjat, és l'hora de signar l'acord de paga i senyal/reserva. La suma pot variar si es tracta d'un habitatge de nova construcció o un habitatge antic.
El import de la paga i senyal ha de dipositar-se al compte bancari de l'agència immobiliari o del promotor.

6. FINANCEMENT
Un habitatge es pot adquirir amb la condició que el préstec hipotecari s'obtingui d'una entitat financera. A Espanya hi ha varies alternatives. Moltes de les entitats ofereixen el seu servei amb diferents idiomes per donar facilitats als clients. Per això és molt important tenir en compte les qüestions de finançament abans d'iniciar el procés de compra de l'habitatge.

7. NOTARI
Només el notari té dret a certificar aquest contracte. El contracte es certifica després que el notari hagi recollit tota la informació adient sobre els plans d'urbanisme del municipi on és l'habitatge, i també si hi ha una hipoteca i el valor d'aquesta. El notari també comprova les dades sobre la propietat. El notari també està a càrrec de la documentació de la possible hipoteca.

8. ACCÉS A L'HABITATGE
Normalment, l'accés a l'habitatge es fa la mateixa data de la firma del contracte de compra-venda definitiu. El client recull les claus a l'oficina del notari i ja pot accedir a casa seva. Donat que la compra d'aquest es fa amb l'estat existent (si el venedor es un particular) és molt important inspeccionar l'habitatge abans d'entrar-hi a viure.

9. DATA D'ACCÉS A L'HABITATGE
El dia d'accés a l'habitatge, el comprador i el venedor amb el seus assessors i l'agent immobiliari han de reunir-se amb el notari ("Notarius Publicus"). És l'hora de firmar l' "Escriptura pública de compra-venda" (contracte de compra-venda). En aquest moment es garanteixen les identitats del comprador i del venedor, com també l'estat legal de l'habitatge. A més a més, el notari gestiona el registre dels préstecs i hipoteques.

10. PAGAMENT
La part restant del preu de venda, deixant de banda la suma ja abonada de la paga i senyal juntament amb les altres depeses addicionals com la retribució al notari i els imposts de transacció, es paguen davant notari, ja sigui per transferència o xec bancari. També és davant notari on es reemborsen les possibles hipoteques.

11. TÍTOL DE PROPIETAT
Immediatament després de la signatura del contracte de compra, el comprador obté una copia del denominat certificat de compra. En aquest document es descriuen les característiques de l'habitatge i la titularitat del mateix. Passats alguns mesos, el comprador rebrà el document original de l'Escriptura (registrada oficialment).

12. ALTA DE SERVEIS I ASSEGURANCES
L'alta del serveis d'aigua, gas i electricitat (o del telèfon o de Internet) es firmen el mateix dia d'accés a l'habitatge. Malgrat això, el més important és l'assegurança d'habitatge, que ha d'estar vigent a partir de la data d'accés. Generalment, l'agent immobiliari ha de fer la lectura dels comptadors dels serveis dels abonats anteriors. El comprador té dret a ser-hi present durant aquestes lectures. Nosaltres et ajudem sempre en aquestes qüestions!