Comprar un habitatge a Espanya.

Comprar o vendre un habitatge a Espanya es diferencia força entre diferents països. Bjurfors Spanien t'ofereix la nostra experiència i els coneixements necessaris per sentir-te segur al llarg de tot el procés.
El traspàs del dret de propietat d'un habitatge a Espanya sempre es fa mitjançant un notari espanyol. El notari és qui garanteix que el traspàs de la propietat es fa correctament. Finalment, el notari és també qui certifica el document de propietat, l'anomenada Escriptura pública de compra-venda.
Al final del procés, fas el pagament i obtens les claus, però abans d'això el procés és llarg i de vegades complex. Des de el punt de vista del comprador, la situació pot ser la següent:

És important saber!

LLISTA DE PRIORITATS. Pots començar fent una llista de prioritats, amb tot allò que consideres important sobre el teu habitatge preferit. Pot ser la situació geogràfica, el preu o el lloc dins de l'immoble (si es tracta d'un pis o d'un apartament). Penses que és important que l'habitatge tingui bones vistes o quina orientació ha de tenir la terrassa?

LLOC. Has de dedicar temps a visitar ciutats i pobles que puguin ser interessants. Bjurfors Spanien pot ajudar-te a cercar un lloc que coincideixi amb les teves preferències.

L'HABITATGE. A Espanya hi ha dos tipus de d'exclusivitat en la venda d'un habitatge: exclusiu i no exclusiu. Aquest últim tipus implica que la venda s'ofereixi a varies agències.

EL MERCAT. Hi ha varies formes de trobar un habitatge. La manera més normal és fer una recerca a Internet. La gran majoria d'agències immobiliàries tenen el seu propi lloc a Internet, però hi ha un gran nombre de portals. Malauradament, no existeix cap portal global on es presentin tots els habitatges. En general, les descripcions dels habitatges són poc concretes i acostuma a passar que a un mateix portal apareixen agents immobiliaris que venen el mateix habitatge a preus diferents. Un altre problema es quan hi ha molts cases i pisos que apareixen a Internet, malgrat que el procés de venda ha estat actiu durant molts mesos. Això fa que sembla que hi hagi més habitatges en venda dels que hi ha realment. Bjurfors Spanien pot ajudar-te a reunir un gran nombre d'habitatges a partir de les teves preferències.

TRIAR UNA AGÈNCIA IMMOBILIÀRIAA. Espanya, la gran majoria d'agències immobiliàries treballen amb un encàrrec primari d'un venedor o un promotor, però a l'hora proporcionen als compradors un servei exclusiu que inclou consultes de franc per trobar l'habitatge adient. Hi ha moltes agències que cooperen entre elles. És normal que una representi al comprador i l'altre al venedor. El que has de fer és trobar una agència que entengui l'habitatge que cerques, que estigui disposat a dedicar temps per trobar-lo i que tingui les competències necessàries per fer-ho. En aquells casos que un venedor l'hi ha donat l'exclusivitat de venda a un agent, en determinats casos aquest també introdueix la informació a una base de dades que comparteix amb altres agències immobiliàries. Al seu torn, això suposa que quan tenim un encàrrec d'un comprador, quan és necessari fem una recerca a la base de dades per trobar l'objecte adequat. Òbviament, quan es realitza la compra-venda el preu no canvia. Per tant, no serà més car fer la compra amb aquest mètode, atès que els diferents agents es reparteixen la comissió, i tu com a client disposes de tota l'oferta del mercat i no només de l'oferta d'una agència immobiliària.

VISITES GUIADES. Naturalment, els habitatges que et semblin interessants es poden visitar més d'un cop i a hores diferents, per tal de provar cóm t'hi trobes. Així, podràs verificar factors com la llum i els sorolls que poden influir al viure allà.

ECONOMIA. Des del punt de vista legal, a Espanya no hi ha diferències entre la compra d'un habitatge, sigui del tipus que sigui. Tu seràs el propietari legal de l'habitatge el qual s' inscriurà al teu nom al registre de la propietat. Hi ha una comunitat de veïns, el quals són els propietaris del espais comuns. No obstant això, la comunitat de veïns no és una persona jurídica i per això no pot demanar cap crèdit. Tot això es reflexa en un rebut mensual que es paga a la comunitat, on son les despeses del manteniment i d'altres possibles equipaments comuns. No hi ha fons per el pagament de crèdits, de fons de reparacions, etcètera. Per tant, és molt important que un arquitecte tècnic faci una inspecció del pis/apartament i del edifici, per calcular els costos de les reparacions futures. Aquest càlcul et donarà una idea de les despeses que es poden generar al futur, les quals es reparteixen entre el membres de la comunitat.

EL VALOR DE MERCAT. Espanya, el valor de mercat dels habitatges és complicat d'entendre donat que es difícil accedir a les estadístiques. El client ha de fer els seus propis càlculs, però ha d'exigir a l'agència que l'i doni tanta informació com pugui. La nostre empresa té accés a informació que ens permet saber molt ràpidament el preu d'un habitatge. També hi ha agències de taxació que et poden ajudar. Moltes vegades, els bancs exigeixen que una d'aquestes agències faci una taxació de l'objecte. El pagament de la taxació està a càrrec del comprador.

DESPESES D'ADQUISSICIÓ. Les despeses de les gestions d'adquisició les paga el comprador. Quan es tracte d'habitatges existents, aquestes despeses arriben del 12 al 15% del preu de compra. Unes altres despeses de menys importància són la retribució al notari i els imposts municipals, autonòmics i estatals referents a la suma total de la compra. Altres despeses possibles són els impostos i les taxes del crèdit hipotecari i el pagament al gestor/advocat. El percentatge exacte depen del preu de venda i de la població on es troba l'habitatge. Quan arribi el moment, nosaltres et donarem un preu exacte de cada habitatge.

RETRIBUCIÓ A L'AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA. El preu inicial inclou la retribució de l'agència. És a dir, la funció d'aquesta és vendre un habitatge a un preu concret i cobrar una determinada comissió per la seva feina. El venedor és qui paga la retribució de l'agent immobiliari. Malgrat això, i en alguns casos, el comprador paga una taxa per la gestió del encàrrec.

TRIAR EL NOTARI. El comprador tria lliurament el notari, normalment mitjançant el seu gestor/advocat. Si ho desitges, nosaltres et podem recomanar bons notaris. Altres serveis que ofereixen els notaris són el registre de crèdits (hipoteques), registre d'empreses, establir testaments i particions de testaments, etcètera. Generalment. el client visita al notari acompanyat del seu gestor/advocat.