Vendre un habitatge a Espanya

El traspàs del dret de propietat d'un habitatge a Espanya sempre es fa mitjançant un notari espanyol. El procés de venda és diferencia molt entre diferents països. Aquestes son les passes a seguir abans de tenir l'última reunió amb el notari.

Recull d'informació

TECNOLOGIES. Abans de la venda, el venedor ha de tenir un certificat energètic de l'habitatge. Un cop aconseguit aquest certificat, l'hi has de donar al comprador quan es faci la venda de l'habitatge. Nosaltres a Bjurfors Spanien podem recomanar-te empreses associades que realitzen aquests certificats energètics.

ASPECTES LEGALS. El venedor ha de disposar de tota la documentació referent al habitatge: el títol de propietat, el certificat de tinença, la informació sobre el IBI (Impost de Bens Immobles), la taxa de la comunitat, les factures dels diferents serveis (aigua, gas i electricitat, etcètera).

EL VALOR DE MERCAT. És necessari avaluar el preu de mercat de l'habitatge. Cal obtenir referències reals actualitzades de vendes d'habitatges semblants als que cerques, és a dir, no sols dades sobre preus i vendes d'anys anteriors. Has d'exigir al teu agent immobiliari que et presenti referències reals i no sols dades poc exactes o de preus demanats. Nosaltres podem accedir ràpidament a bases de dades i obtenir aquestes informacions necessàries.

ECONOMIA. Quines són les despeses reals del manteniment de l'immoble? Quines són les necessitats futures de reparacions i les despeses d'aquestes? Un comprador interessat ha d'incloure aquestes despeses al calcular el preu de l'habitatge que està cercant. Nosaltres et podem ajudar amb aquest tipus de càlculs.

Encàrrec de venda

TRIAR L'AGÈNCIA IMMBOBILIÀRIA. Has de triar l'agència adient a partir del següents factors: que pugui trobar fàcilment molts compradors i que tingui la competència i el compromís de defensar els teus interessos. Abans de prendre una decisió, entrevista a uns quants agents. Pregunta quines competències tenen, cóm fan publicitat dels habitatges, dins de quins països i regions son especialistes, quins llocs de Internet fan servir, etcètera.

Nosaltres a Bjurfors Spanien fem sempre una proposta de màrqueting quan acceptem l'encàrrec d'un client. Això no ho fan la majoria dels altres agents i agències immobiliàries, doncs el que busquen és rebre molts encàrrecs en poc temps.

TRIA DE CONTRACTE. L' encàrrec de venda pot ser exclusiu o no exclusiu. A la pràctica, es tria un contracte de venda no exclusiu en els casos on el propietari/el venedor pot ser no sap que l'agència escollida té una cartera de clients o un nombre de compradors suficientment ampli per poder trobar el comprador adient. En un altres casos, un contracte de venda exclusiu és el més profitós, a l'hora que garanteix que l'agència es centri, tan com pugui, en la venda de l'habitatge específic. En les oficines que Bjurfors tenim a Espanya, fem servir una amplia xarxa d'agents immobiliaris, associats i canals de màrqueting amb la finalitat de cercar els millors resultats en el temps més curt possible.

SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS DE L'AGÈNCIA. Controla la gestió de màrqueting de l'agent immobiliari! Un agent gestiona una cartera amb un gran nombre d'encàrrecs diferents, i per això és molt important estar en els primers llocs de la seva llista de prioritats.

LES NEGOCIACIONS. Com és lògic, el venedor i el comprador tenen interessos oposats. Les negociacions estan a càrrec de l'agent immobiliari. Malgrat això, un intensiu diàleg entre el venedor i l'agent pot fer augmentar la creativitat i donar solucions a un munt de problemes.