Mattias Östberg

Fastighetsmäklare

E-post:
Mobil: 070-741 60 21

Tutviksvägen 3A
136 75 Vendelsö

För att just din försäljning ska bli lyckad krävs noggranna förberedelser, personligt engagemang och fokus för att nå bästa resultat. Med dessa egenskaper blev han en framgångsrik elitfotbollsspelare, och detta gör honom idag till en framgångsrik mäklare. Att sammanställa och paketera information på ett säljande och beskrivande sätt är en viktig egenskap. Detta i kombination med känsla för detaljer gör att han levererar väl genomtänkta och säljande beskrivningar och prospekt. Tyresö är hemkommunen sedan många år, och hans aktiva intressen gör att han tycker att det är väldigt kul att dela med sig och bidra med härliga områdesattribut som kommunen erbjuder.