Avdragen du inte får missa

Familjen Ismael-Melander är vana att köpa och sälja bostad. De senaste flyttarna är det Bjurforsmäklaren Christoffer Kihlman som hjälpt dem med affärerna – och den efterföljande deklarationen.
– Det är skönt att få hjälp med överblicken så man gör de rätta avdragen, säger mamma Linnéa Melander.

Fyra flyttar har det blivit för familjen som består av pappa Ahmed Ismael, mamma Linnéa Melander samt barnen Saffran, 5, och Weli, 4. Nu har de hittat hem och bor i ett hus i en expansiv del av villaområdet Fullersta. Bjurforsmäklaren Christoffer Kihlman har hjälpt dem köpa och sälja de senaste gångerna, och även bistått med sin kunskap när det blivit dags att deklarera. – Det är skönt att få hjälp med överblicken så man gör de rätta avdragen, säger Linnéa Melander. – Ja, det finns en del avdrag som är lätta att missa säger Christoffer. Här svarar han på några av de vanligaste frågorna han får inför deklarationen.

Hur mycket ska jag betala i kapitalvinst efter min försäljning, vissa säger 22 % och andra talar om 30?
– Det vanligaste är att man räknar direkt på den effektiva skatten, 22 %.
– Sen finns det vissa un­dantag, då beskattningen skiljer sig åt mellan olika typer av fastigheter och bo­stadsrätter, och om det är frågan om andelar i en äkta eller oäkta bostadsrättsför­ening.

Vad är ett uppskov och hur får jag det?
– Om du får en vinst när du säljer din bostad och ska köpa en ny har du i vissa fall möjlighet att skjuta upp be­skattningen på framtiden av hela eller delar av vin­sten genom att ansöka om så kallat uppskov. För att du ska kunna få slutligt upp­skov behöver fyra punkter vara uppfyllda:

1. Du säljer en privatbo­stad i Sverige eller övriga EES-området.
2. Den privatbostad du säljer har varit din perma­nentbostad.
3. Du köper en ny bostad i Sverige eller övriga EES-området.
4. Du flyttar in i den nya bostaden senast den 2 maj året efter försälj­ningsåret.

– För att få uppskov med hela vinsten måste man t ex även köpa för minst li­ka mycket som man sålt för, om inte kan man få uppskov med delar av vinsten.

Vad händer med mitt uppskov när jag köper ny bostad?
– När du räknat ut vinst­skatten för den nya försälj­ningen behöver du sen läg­ga till summan om du har ett uppskov från en tidiga­re försäljning. Du gör då en så kallad återföring av upp­skovsbelopp.

– Därefter behöver du hantera den ”nya” sam­manlagda totala vinsten från den gamla försäljning­en och från den nya försälj­ningen. För detta totala be­lopp kommer det vara de aktuella reglerna som gäl­ler för uppskov vid det nya beskattningsåret.

– Man betalar ca 0,5 % av uppskovsbeloppet i skatt varje år så länge man har uppskovet.

Vad händer om jag säljer med förlust?
– Det är såklart ingen som vill sälja med förlust men det är bra att veta att om du har sålt en privatbostad med förlust är 50 % av för­lusten avdragsgill med 30% upp till 100 000 kr.

Skickar mäklaren in alla uppgifter åt mig till Skatteverket?
– Det är säljaren som själv är ansvarig för att skicka in sina eventuella blanketter och deklaration till skatteverket. Däremot är det vanligt att mäklaren tillsammans med säljaren går igenom uppgifterna som säljaren tagit fram och som rör själva försäljningen.

Vilka avdrag är lätta att missa?
– Det absolut vanligaste avdraget är något som he­ter kapitaltillskott. Vid för­säljning av en bostadsrätt är kapitaltillskottet av­dragsgillt vid beräkningen av kapitalvinsten. Belop­pet motsvarar bostadsrät­tens andel av till exempel de amorteringar som för­eningen har gjort under din tid som medlem.

– De uppgifterna lämnas av din bostadsrättsförening som ansvarar för att lämna kontrolluppgift (KU55) till dig som säljare av en bo­stadsrätt. Kontrolluppgif­ten ska lämnas till dig di­rekt efter försäljningen men senast den 31 januari året efter att bostaden bytt ägare.

Jag förstår inte alla ekonomiska termer...
– Det är en del kluriga ord i samband med de­klarationen, men lugn, ta kontakt med din lokala Bjurforsmäklare så förkla­rar vi och hjälper dig!