Bjurfors Näringsliv förstärker i Göteborgsregionen

- Göteborg

Bjurfors Näringsliv fortsätter att utöka verksamheten i Sverige. Bolaget förstärker nu i Göteborgsregionen med Viktor Gustafsson, som har lång erfarenhet av mäkleri, bygg- och fastighetsbranschen, samt ett brett kontaktnät.

– Bjurfors har en lång tradition och erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden och av ombildningsverksamhet, säger Mats Ljung, styrelseordförande i Bjurfors Sverige. Sedan många år finns Bjurfors Näringsliv etablerat på Stockholms- och Göteborgsmarknaden, och sedan ett antal år även i Öresundsregionen. I och med vår rekrytering av Viktor Gustafsson förstärker vi vårt erbjudande och vår position i Göteborgsregionen.
Viktor Gustafsson har mångårig erfarenhet av mäkleri samt bygg- och fastighetsbranschen, han har ett omfattande kontaktnät och besitter värdefull lokalkännedom.

– Målsättningen är att vi i Göteborgsregionen ska ha fyra-fem personer inom den här verksamhetsdelen. Vi håller därför dörren öppen för rekrytering av ytterligare medarbetare, fortsätter Mats Ljung.

Satsningen på Bjurfors Näringsliv är en vidareutveckling av ett affärsområde där Bjurfors varit aktiv sedan mitten av 1980-talet. Verksamheten är inriktad mot konsulttjänster inom den kommersiella fastighetssektorn, såsom rådgivning, förmedling, uthyrning samt ombildningstjänster.

Rekryteringen av Viktor Gustafsson är en naturlig fortsättning på den strategi som Bjurfors Sveriges ägare Mats Ljung och Ola Lundqvist slagit fast; fortsatt expansion inom de två verksamhetsgrenarna privat- och näringslivsmarknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Ljung,
Styrelseordförande Bjurfors Sverige
Telefon: 0708-83 20 50
E-post:

Ola Lundqvist,
VD Bjurfors Sverige
Telefon: 040-608 30 04
E-post: