Så påverkar regeringskrisen bostadsmarknaden

27 procent tror att bostadsmarknaden kommer att påverkas av regeringskrisen och det stundande extravalet. Framförallt tror svensken att krisen kan leda till en försiktigare marknad, men få tror på lägre priser. Samtidigt anser varannan att den politiska osäkerheten inte påverkar bostadsmarknaden alls.

Undersökningen som genomfördes av Sifo på uppdrag av Bjurfors den 5-8 december visar att 95 procent av svenskarna inte tror att bostadspriserna kommer att påverkas av regeringskrisen och extravalet. Däremot tror 24 procent att det osäkra politiska läget får köpare och säljare att avvakta.

- Marknaden styrs sällan av den politiska situationen så länge de ekonomiska förutsättningarna inte ändras. Viktigare är istället det allmänna ekonomiska läget och räntans utveckling. Den största osäkerheten just nu är snarare kring amorteringskravet som vi ser påverkar marknaden negativt i form av en något minskad aktivitet. Trots det ser vi en fortsatt stark efterfrågan på marknaden under 2015, kommenterar Mats Ljung, styrelseordförande Bjurfors Sverige.

Läs mer om undersökningen i Bjurfors pressrum på MyNewsdesk!