Så påverkas bostadspriserna av valet

Bostadspriserna kommer att gå ned om de rödgröna bildar regering efter valet. Om Alliansen sitter kvar kommer priserna att fortsätta uppåt. Det visar Bjurfors Bostadsbarometer som baseras på svar från 3041 invånare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

- Valet kan få konsekvenser på bostadsmarknaden, som till stor del styrs av de disponibla inkomsterna, ränteläget och utbudet av bostäder. Förändras förutsättningarna för någon eller några av dessa faktorer påverkas också bostadsmarknaden, kommenterar Mats Ljung, styrelseordförande på Bjurfors Sverige AB.

Undersökningen visar att nästan varannan storstadsbo, 45 procent, tror att valet påverkar bostadspriserna. Av de som tror att valet påverkar priserna tror mer än varannan, 55 procent, att en alliansregering kommer att leda till högre bostadspriser. Bara 4 procent tror att priserna kommer att gå ned om Alliansen får sitta kvar. Om valresultatet däremot slutar med att det blir en S-regering tror 34 procent på sjunkande priser.

- Många tror att priserna kommer att gå ned om de rödgröna bildar regering efter valet. Det kan förklaras av att de känner osäkerhet kring vad ett regeringsskifte innebär för bostadsmarknaden. De rödgröna partierna har framfört förslag som påverkar bostadspriser nedåt, exempelvis ökade skatter för de med höga inkomster, ökad beskattning av banksektorn och en ny fastighetsskatt som framförallt Vänsterpartiet kräver, kommenterar Mats Ljung, styrelseordförande på Bjurfors Sverige AB.

Skulle Socialdemokraterna bilda regering med Miljöpartiet är det ännu fler som tror att priserna kommer att sjunka, 39 procent. Om Vänsterpartiet hamnar i en regering tillsammans med Socialdemokraterna tror hela 47 procent att priserna dyker. Vid en blocköverskridande regering tror en majoritet, 58 procent, att priserna kommer att vara oförändrade. 29 procent tror på ökade priser.

Läs hela nyheten i Bjurfors pressrum på MyNewsdesk!