Stor acceptans för amorteringskravet

Ny Sifo-undersökning som Bjurfors låtit göra visar att stödet är stort hos svenskarna kring amorteringskravet. Nästan varannan är positiv och endast var fjärde är negativ. Det är framförallt boende i Stockholm som är positiva – hela 52 procent är för amorteringskravet här.