Bjurfors storsatsar på nyproduktion i Helsingborg

Nu ökar vi vår satsning i Helsingborg genom att starta en avdelning helt inriktad på nyproduktion. Bakgrunden är en stark tilltro på Helsingborgs bostadsmarknad i stort, tillsammans med kommunens pågående stadsförnyelseprojekt H+.

Bostadsmarknaden i Helsingborg har en uppvisat en positiv prisutveckling i ett antal år, präglad av hög efterfrågan och ett lågt utbud, men där det hela tiden funnits plats för nyproduktion. Nu har ett antal spännande byggprojekt startats, inklusive kommunens ambitiösa stadsförnyelseprojekt H+ där kommunen säljer av mark och bygger ut staden mot havet.

Läs hela pressmeddelandet här!