Skåningar vill göra det enklare för unga att köpa sin första bostad

- Malmö

En majoritet av skåningarna vill att det ska bli lättare för yngre att låna till sin första bostad genom politiska beslut. Det visar en Sifo-undersökning beställd av mäklarfirman Bjurfors.

Enligt undersökningen är 51 procent positiva till att göra lättnader för unga när de ska ta sitt första bostadslån. Av de som har svarat uppger 31 procent att det borde bli lättnader kring bostadslånen, 23 procent att det borde finnas statligt finansierade bostadslån och 8 procent är positiva i allmänhet. Stödet för att göra det lättare för unga att köpa sin första bostad är stort inom alla åldersgrupper.

Vi ser en rekordlåg rörlighet på marknaden där utbudet inte möter dagens stora efterfrågan på bostäder. Det skapar prisstegringar, hög belåning och en ineffektiv marknad, vilket i sin tur ger höga trösklar för unga att komma in på bostadsmarknaden. Unga har även sämre ekonomiska förutsättningar än många andra i konkurrensen om de bostäder som finns ute till försäljning, säger Mattias Larsson, vice vd på Bjurfors Öresund.

Läs hela pressmeddelandet