Varannan tror på högre bostadspriser 2017

Få tror att bostadspriserna kommer att gå ned under 2017 samtidigt som åsikterna om boräntorna varierar. Det visar en ny undersökning från Bjurfors.

Enligt undersökningen är storstadsborna något mer positiva till bostadsmarknaden än svensken i stort. 51 procent av svenskarna och 52 procent av storstadsborna svarade ja på frågan om de tror att bostadspriserna kommer bli högre under 2017. Endast 9 procent av svenskarna och 7 procent av storstadsborna tror på lägre bostadspriser.


– Vi har haft stigande priser i många år som drivits av ökad inflyttning till storstäderna, bostadsbrist, stabil arbetsmarknad och låga räntor. Så länge dessa faktorer inte ändras är det lite som talar för en prisnedgång, säger Sven-Erik Kristensen, regionchef Bjurfors Göteborg.


Göteborgarna är de storstadsbor som är mest positiva till bostadsmarknaden 2017 följt av Stockholmarna. Trots att priserna stigit mest i Malmö det senaste året är de minst positiva av storstadsborna, enligt undersökningen.


Bara två procent svenskarna tror på lägre boräntor under 2017 medan 35 procent tror att räntorna kommer att stiga. 39 procent tror att räntorna kommer att vara desamma som nu. Storstadsborna, som generellt har högre bolån än andra, har en mer positiv syn på räntorna. 43 procent tror att boräntorna kommer vara desamma som förra året medan 38 procent ser stigande boräntor under 2017.


– Många bedömare ser inte att boräntorna kan bli lägre än vad de är nu och råder bolånetagare som vill minska sina risker att binda sina bolån. Att bolåneräntorna har nått botten och snart är på väg upp har det varnats för i flera år, men frågan är om 2017 är året då boräntorna börjar stiga, säger Sven-Erik Kristensen, regionchef Bjurfors Göteborg.

Total Storstäderna Stockholm Malmö Göteborg
Bostadspriserna 2017 Lägre 7% 9% 11% 3% 7%
Lika 25% 25% 25% 30% 24%
Högre 51% 52% 53% 48% 54%
Vet ej 17% 13% 11% 19% 15%
Boräntorna 2017 Lägre 2% 2% 2% 2% 0%
Lika 39% 43% 40% 46% 47%
Högre 35% 38% 42% 33% 32%
Vet ej 24% 18% 15% 20% 21%

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 9–13 december 2016. Totalt intervjuades 1599 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativ och riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.