Willis Towers Watson och Gjensidige

Vi samarbetar med försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson, som förmedlar Gjensidiges dolda felförsäkring för säljare.

Vad som är ett dolt fel bestäms av Jordabalken 4 kap. 19§ samt rättspraxis. Det är inte helt lätt att avgöra och bara för att ett fel inte är synligt är det inte nödvändigtvis ett dolt fel.

Om du vill veta mer, besök www.doldafel.se eller kontakta Willis Towers Watson Säljservice på 08-5463 5990 eller .

Besök Doldafel.se