2019 var ett fantastiskt bostadsår i Skåne

2019 var året då ett stort antal bostäder i Skåne bytte ägare och många passade på att göra bostadskarriär. ”Det har varit en välfungerande marknad, både ur säljarens och köparens perspektiv, säger Mattias Larsson, vd på Bjurfors Skåne. Nu blickar han in i 2020.

En stark prisutveckling på både villor och bostadsrätter – och många snabba affärer. Så kan bostadsmarknaden 2019 i Skåne sammanfattas.
Vi har haft ett fantastiskt bostadsår och köpare med en god betalningsvilja. Räntorna har varit fortsatt låga och konjunkturen har varit god. Det har inneburit att man haft en stor tilltro till sin egen ekonomi och därför har många vågat ta ett nytt steg i sin bostadskarriär, säger Mattias Larsson, vd på Bjurfors Skåne.

Priserna på både bostadsrätter och villor i Skåne steg med sex procent. Samtidigt tycker han att det har funnits en bra balans mellan utbud och efterfrågan.
Här har nyproduktionen haft en stor betydelse. I Skåne har den varit väl anpassad och hjälpt till att få de positiva flyttkedjorna under 2019. Tack vare nyproduktionen har köparna haft mycket att välja på.

Hög försäljningsgrad
Men tempot har varit högt. Det har såväl säljare som köpare fått vänja sig vid.
En normal försäljning i Skåne tar 18-19 dagar. Det kräver att du som köpare är påpasslig och väl förberedd för att kunna ta ett snabbt beslut.

Förberedelse är a och o även för säljaren på dagens marknad.
-Den som vill vara med i matchen behöver vara väl förberedd och använda sig av de tjänster som mäklarna erbjuder, till exempel från Bjurfors Home som är Bjurfors eget stylingbolag. Det är ett krav och en hygienfaktor om man vill maximera köpeskillingen, säger Mattias Larsson.

Det goda skånska bostadsåret 2019 innebar också att försäljningsgraden låg på 97 procent, med andra ord så blev i stort sett alla bostäder sålda.
Det gäller generellt i hela Skåne och för hela bostadssegmentet, från villor och bostadsrätter till fritidshus och lantgårdar. Även i det exklusiva segmentet, dit vi räknar bostadsrätter över sex miljoner och villor över nio miljoner, har det varit ett bra år. Det hänger samman med den goda ekonomin som helhet samt ett bra år på börsen med goda utdelningar, vilket gett mod och muskler.

Fortsatt stabilt
Om man tittar i backspegeln var hösten 2017 och sedan 2018 mer turbulent, med ändrade förutsättningar för lån och amorteringar och en osäkerhet kring bostadsekonomin.
- Under 2019 har spelreglerna varit mer kända och med fortsatt lågt ränteläge samt omvärldsfaktorer i balans har det skapats en trygghet och tilltro till bostadsmarknaden, säger Mattias Larsson.

När han blickar in i 2020 så ser han en mer normal och lite försiktigare bostadsmarknad framför sig, jämfört med 2019.
För köparen kommer det att vara fortsatt stabilt med räntor som spås ligga still, och inga väntade stora politiska beslut eller oroligheter i omvärlden som ser ut att påverka. Men det kommer att pratas en del om att vi är på väg ur högkonjunkturen, vilket får en psykologisk påverkan som troligen gör att efterfrågan dämpas något.

Samtidigt spår han fortsatt ökade bostadspriser under 2020.
Jag tror på en prisutveckling med ett par procentenheter över inflationen, alltså något lägre än 2019.

Lokal koll med Marie Kullberg, Bjurfors Trelleborg

Vad var utmärkande för bostadsmarknaden i Trelleborg under 2019?
Vi hade ett något lägre utbud än 2018, men högre priser och snabbare försäljningar. Det låga utbudet kan bero på en inlåsningseffekt, där de som flyttar från sin bostad till en ny får nya förutsättningar för lån och amorteringar. De kan då tycka att de förlorar på att flytta. Men generellt har Trelleborg fått ett bra uppsving på grund av tågen, med goda pendlingsmöjligheter och ett konkurrenskraftigt prisläge.

Om du blickar framåt i Trelleborg under det kommande året. Vad händer då?
Det ser fortsatt stabilt ut. Jag upplever att köpare och säljare har samma förväntningar på marknaden, vilket ger en stabilitet. Längre fram ser vi att stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025, där en del nu är uppe för samråd, kommer att påverka den lokala bostadsmarknaden.

Jag planerar att sälja min bostad under 2020 – vad ska jag tänka på?
Förberedelse är a och o. Ta gärna kontakt med fastighetsmäklare i ett tidigt skede för att få tips om bästa sättet att presentera din bostad. Ett tips är att ta exteriörbilder under vår/sommar för att visa trädgården från sin bästa sida, trots att försäljningen planeras senare under året. Med rätt förberedelse av bostaden är den också redo att läggas ut till försäljning i princip omgående när du hittat ditt nya boende.

Vilket är ditt bästa råd till den som planerar att köpa ny bostad i år?
Börja med att skaffa ett lånelöfte så du vet vilka förutsättningar du har och hur du måste göra med din nuvarande bostad, som kan behöva säljas innan du får tillträde till ett nytt boende. Skriv in dig i mäklarnas spekulantregister, till exempel Bjurfors Boagenten. Då har du chansen att vara med tidigt, för ibland sker försäljningar innan bostäderna läggs ut publikt.