Så ser bostadsmarknaden ut idag

En stark höst går mot en stabil vinter

Under hösten har vi sett en mycket välfungerande bostadsmarknad med god aktivitet runt om i Sverige. Då många har spenderat mer tid än vanligt i hemmet har även viljan att investera i sitt boende fått ökat prioritet.
– Behoven har uppdaterats, och där ser vi en ökad efterfrågan på större lägenheter, villor och sommarstugor. Som en följd av det gör vi fler affärer än annars, hjulen snurrar snabbare än vanligt. Jag tror att vi ser en fortsatt pigg bostadsmarknad under vintern, säger Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Stockholm.

Prisutvecklingen framöver
Vad tror vi då om prisutvecklingen? Faktorer såsom förväntningar på ränteutveckling och arbetsmarknadens utveckling framgent kan naturligtvis ha en påverkan på bostadsmarknaden.
– Många nyckeltal pekar dock på en fortsatt stark prisutveckling. Vi har en stabil och god bostadsmarknad där vi har gjort många affärer. Under den senaste perioden har det gjorts drygt 30 procent fler affärer över hela landet jämfört med föregående år. Utbudet på villasidan är historiskt lågt, detsamma gäller fritidshusmarknaden och där har vi sett stora prisökningar, säger Mattias Larsson, VD Bjurfors Skåne.

Bokade och digitala visningar
Med en övergång från öppna till endast bokade visningar skapar vi en tryggare visningsupplevelse. Vi håller självklart även privata visningar, och har också förlängt våra visningstider för att ha färre besökare vid samma tidpunkt. För den som så önskar erbjuder vi även digitala visningar via FaceTime eller förinspelade filmer, som gör att våra spekulanter har möjlighet att se bostaden utan att vara på plats. Allt för att ta vårt ansvar för att minimera risken för eventuell smittspridning och även för att underlätta för våra kunder som kanske har begränsade möjligheter att ta sig till bostadsvisningar.
– Kunder kan av försiktighetsskäl börja med en digital visning, och vid intresse tar de därefter en bokad visning. Vi upplever ett mycket stort intresse för visningar och ett starkt tryck på marknaden. Man skulle kunna säga att bostadsmarknaden redan är Coronavaccinerad, den påverkas inte, säger Sven-Erik Kristensen, Regionchef Bjurfors Göteborg.

Råd till dig som vill sälja
Oavsett om du har bestämt dig för att sälja eller inte är det bästa att kontakta en av Bjurfors erfarna mäklare för rådgivning. Förberedelserna är än viktigare idag och tillsammans med din mäklare lägger ni upp en plan som passar dig och din bostad, allt för en lyckad försäljning oavsett läge på bostadsmarknaden.
Att sälja nu, eller att avvakta, handlar naturligtvis om vilka direkta behov du har. Våra mäklare besvarar dina frågor och berättar gärna om vårt tjänstepaket På Förhand. Denna tjänst är extra trygg för dig som vill vara beredd när marknaden är osäker. Din bostad förbereds då för försäljning och man kan samla intressenter samt komma till snabbt avslut utan att gå ut på publika marknaden. Bostaden matchas i vårt eget spekulantregister Boagenten samt hos Hitta Hem och deras tjänst Snart till salu.

Råd till dig som vill köpa
För dig som köpare på dagens marknad är det också viktigt med förberedelser. Se över ditt lånelöfte och din finansiella situation. Bjurfors har ett samarbete med SEB som kan ge dig personlig konsultation och rådgivning utifrån dina ekonomiska frågeställningar. Tempot på marknaden är högt, och trygga förberedelser kommer att hjälpa dig att vara redo för goda affärer.
Passa också på att registrera dig i Bjurfors spekulantregister Boagenten, om du inte redan är med där. Det ger dig snabb förhandsinformation om bostäder som ligger På förhand, det vill säga sådana bostäder som snart kommer ut på marknaden eller till salu, allt utifrån din sökprofil. I övrigt gäller det att vara väl förberedd, påläst och ha en bra mäklarkontakt.
Vårt tjänstepaket Köprådgivning ger dig individuell hjälp utifrån var just du är i din process. Kontakta en av våra duktiga mäklare så får du mer information.

Lyssna på din mäklare
Oavsett om du ska köpa eller sälja bostad är det viktigt att ha en rådgivare. Bjurfors erbjuder köprådgivning till alla som funderar på att köpa ny bostad. Den lokala specialiserade mäklaren kan guida dig kring frågor som prisbilden i just ditt område, om man ska köpa eller sälja först samt ge råd om det är några renoveringar i din nuvarande bostad som kan ge ett högre försäljningsvärde när det är dags att sälja.
Våra lokala mäklare ger information och rådgivning till alla kunder som funderar över sin bostadssituation. Mäklarna är noga insatta i läget på marknaden, och i förutsättningarna för just ditt område.

Kontakta oss!
Tveka inte att ta en förutsättningslös kontakt med någon av Bjurfors mäklare på din ort, vi bistår dig gärna med vår kompetens. På bjurfors.se hittar du alla kontaktuppgifter och all tänkbar information om din kommande bostadsaffär oavsett om du ska sälja eller köpa.