Vad händer på bostadsmarknaden nu?

Nuläge och framtidsutsikter i skuggan av Coronakrisen

Bostadsmarknaden idag
Vi har fortsatt en välfungerande bostadsmarknad med god aktivitet runt om i Sverige. Utbudet har ökat, dels av säsongskaraktär dels av att fler som tänkt sälja längre fram under våren har tidigarelagt sina försäljningsplaner. En direkt och naturlig effekt av Coronakrisen är att antalet affärer har gått ned något. Affärerna vi gör är dock på fortsatt bra prisnivåer. Antalet visningsbesökare har gått ned i antal de senaste veckorna men ligger fortsatt på bra nivåer och visar på aktivitet. Det skiljer sig från ort till ort, där framför allt mindre orter har blivit mindre påverkade.

Färska siffror visar på små prisrörelser och någon ”orosrabatt” har inte visats sig i statistiken, men det kan naturligtvis förändras framöver, säger Fredrik Kullman, VD Bjurfors Stockholm.

Så går våra visningar till
Våra visningar fortsätter, men naturligtvis har vi anpassat oss dels för att ta vårt ansvar för att minimera risken för smittspridning dels för att underlätta för våra kunder som nu bl. a fått begränsade möjligheter att ta sig till bostadsvisningarna. Vi har övergått från öppna till enbart bokade visningar, för att skapa en tryggare visningsupplevelse, och håller självklart även privata visningar. Vi har också förlängt våra visningstider för att ha färre besökare vid samma tidpunkt. Vi erbjuder även digitala visningar via FaceTime eller förinspelade filmer, som gör att våra spekulanter har möjlighet att se bostaden utan att vara på plats.

Bostadsmarknaden framöver
Vad tror vi då om prisutvecklingen? I nuvarande läge kan det vara värt att påminna om finanskrisen 2008 och den europeiska skuldkrisen 2011. Detta utan jämförelser i övrigt. Faktum är att bostadsmarknaden i Sverige klarade dessa kriser mycket bra i jämförelse med övriga Europa. Den generella bostadsbristen i Sverige och justering av ränteläget bidrog till stabiliteten. Under kriserna ovan kände vi av en oro på marknaden som påverkade bostadspriserna under 3 – 6 månader. Viktigt att ha med sig är dock att antalet bostadsaffärer låg på bra och stabila nivåer om än på lite lägre prisnivåer men om du säljer och köper i samma marknad är prisutvecklingen av mindre betydelse.

Får vi en stor ökning i arbetslösheten och i övrigt stora negativa ekonomiska effekter är det rimligt att anta att bostadspriser kommer att påverkas negativt. Det är dock svårt att sia om sådana effekter i förväg. De fortsatt låga räntorna är bostadsmarknadens starkaste stöd och bör hindra ett mer dramatiskt prisfall. I det längre perspektivet spelar sysselsättningen, hushållens disponibla inkomster och ränteläget in som de viktigaste faktorerna för prisutvecklingen, säger Mattias Larsson, VD Bjurfors Skåne.

Råd till dig som vill sälja
I skrivande stund pågår alltså försäljningen av bostäder fortfarande för fullt. Det enklaste för dig som funderar på att sälja är att kontakta en av Bjurfors erfarna mäklare för rådgivning, oavsett om du har bestämt dig eller ej. Förberedelserna är än viktigare idag och tillsammans med din mäklare lägger ni upp en plan som passar dig och din bostad, allt för en lyckad försäljning oavsett läge på bostadsmarknaden.
Att sälja nu, eller att avvakta, handlar naturligtvis om vilka direkta behov du har. Våra mäklare besvarar dina frågor och berättar gärna om vårt tjänstepaket Förhand. Denna tjänst är extra trygg för dig som vill vara beredd när marknaden är osäker. Din bostad förbereds då för försäljning och man kan samla intressenter samt komma till snabbt avslut utan att gå ut på publika marknaden. Bostaden matchas i vårt eget spekulantregister Boagenten samt hos Hitta Hem och deras tjänst Snart till salu. Vi ser att antalet avslut på förmarknaden har ökat under de senaste veckorna.

Råd till dig som vill köpa
För dig som köpare på dagens marknad är det också viktigt med förberedelser. Se över ditt lånelöfte och din finansiella situation. Bjurfors har ett samarbete med SEB som kan ge dig personlig konsultation och rådgivning utifrån dina ekonomiska frågeställningar. Tempot på marknaden är fortsatt högt, omsättningshastigheten på de bostäder som säljs i Sverige är just nu 18 dagar i snitt.
Passa också på att registrera dig i Bjurfors spekulantregister Boagenten, om du inte redan är med där. Det ger dig snabb förhandsinformation om bostäder som ligger På förhand dvs som snart kommer ut på marknaden eller till salu, allt utifrån din sökprofil. I övrigt gäller det som tidigare att vara väl förberedd, påläst och ha en bra mäklarkontakt.
Vi har vårt tjänstepaket Köprådgivning, kontakta en av våra duktiga mäklare så får du mer information.

Lyssna på din mäklare
Oavsett om du ska köpa eller sälja bostad är det nu viktigt att ha en rådgivare. Bjurfors erbjuder köprådgivning till alla som funderar på att köpa ny bostad. Den lokala specialiserade mäklaren kan guida dig kring frågor som prisbilden i just ditt område, om man ska köpa eller sälja först samt ge råd om det är några renoveringar i din nuvarande bostad som kan ge ett högre försäljningsvärde när det är dags att sälja.

– Våra lokala mäklare ger information och rådgivning till alla kunder som funderar över sin bostadssituation. Mäklarna är noga insatta i läget på den mycket speciella marknad som råder nu, och i förutsättningarna i just ditt område, vilket kan förändras vecka till vecka, säger Sven-Erik Kristensen, Regionchef Bjurfors Göteborg

Kontakta oss!
Tveka inte att ta en förutsättningslös kontakt med någon av Bjurfors mäklare på din ort, vi bistår dig gärna med vår kompetens. På bjurfors.se hittar du alla kontaktuppgifter och all tänkbar information om din kommande bostadsaffär oavsett om du ska sälja eller köpa.