FRITIDSHUS NÄRA BADSJÖN KVARNSJÖN!

Gladö Kvarn, Huddinge

Lillängsvägen 6G

Utgångspris
1 995 000 kr
Tomtarea
1011 kvm
Typ
Fritidshus

Visning

 • söndag 27/5, KL 12:15 - 12:45

FRITIDSHUS NÄRA BADSJÖN KVARNSJÖN!

Lillängsvägen 6A och 6D samt 6G är till salu= Möjlighet att köpa 3 tomter som ligger sammanhängande.

 • Ansvarig mäklare

  Christoffer Kihlman

  Fastighetsmäklare
  Franchisetagare

  :
  Mobil: 0732-57 56 76

 • Extra kontaktperson

  Stefan Voigt

  Fastighetsmäklare
  Franchisetagare

  :
  Mobil: 0732-57 56 77

Bilder

Utvald detaljbild. Lillängsvägen 6G - Bjurfors
. Lillängsvägen 6G - Bjurfors
. Lillängsvägen 6G - Bjurfors
. Lillängsvägen 6G - Bjurfors
Fastighetskarta. Lillängsvägen 6G - Bjurfors

Se tomtkarta: 69:1, 69:2, 69:3

Beskrivning

Beskrivning

På lugn återvändsgata i Gladö Kvarn finner ni detta fritidshus som ligger på kort promenadavstånd till två stycken tennisplaner, fotbollsplan samt badplatsen vid Kvarnsjön. Tomten har ett bra läge i naturskönt och barnvänligt område. Här kan du nyttja fritidshuset eller bygga ditt drömhus nära naturen! I området finner man även ridstall och sommartid besöker även en Food Truck området med våfflor och glass.

Huddinge kommun genomför för närvarande indragning av kommunalt VA och bygger nya vägar i området. Anslutningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp är satt till ca 81 000 kr som minsta avgift. Den preliminära gatukostnadsersättningen ligger på 200 000 kr för befintliga fastigheter och 411 500 för nytillkommande fastigheter. Från den 30 oktober 2015 finns en ny detaljplan för området och nya mer generösa byggrätter på 135-150 kvm i två plan tillämpas. Fastigheten ingår i etapp 4 där utbyggnaden pågår och beräknas vara klar höst/vinter 2018

Åk gärna förbi och titta själv, ta då med en tomtkarta för att tydligt se tomtgränserna. Kontakta mäklaren vid intresse eller eventuella frågor.

Tillträde enligt överenskommelse.

Planbestämmelser

Detaljplan (2011-12-05)

Rättigheter/gemensamhetsanläggningar

Last: Avtalsservitut: Brunn Mm, 01-IM7-99/2349.1

Inskrivna servitut och övriga gravationer

Avtalsservitut Brunn Mm

Utvald detaljbild

Fakta

Fastighetsbeteckning

Gladö 69:1

Planbestämmelser

Detaljplan (2011-12-05)

Inskrivna servitut och övriga gravationer

Avtalsservitut Brunn Mm

Rättigheter/gemensamhetsanläggningar

Last: Avtalsservitut: Brunn Mm, 01-IM7-99/2349.1

Vägbeskrivning

Lännavägen - Gladövägen - Lidavägen - Malms väg - Vårbacken - Lillängsvägen

Ekonomi

Taxeringsvärde
1 225 000 kr
Byggnadsvärde
215 000 kr
Fastställt
2015
Kod
220, Småhusenhet, bebyggd

Information

Typ
Fritidshus
Upplåtelseform
Äganderätt
Utgångspris
1 995 000 kr
Tomtarea
1011 kvm

Vatten/Avlopp

Kommunalt/enskilt sommarvatten, Avlopp saknas.

Kommunalt vatten och avlopp på gång in i området.

Tomt

Typ
Fritidshus

PLANBESTÄMMELSER:
- Högst 190 kvm av fastighetsarean får bebyggas, varav komplementbyggnad 40 kvm.

- Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 6,5 meter och högsta nockhöjd är 8,0 meter. För komplementbyggnad gäller 3,0 meter respektive 4,0 meter.

- Huvudbyggnad skall placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad minst 1 meter från fastighetsgräns. Garage ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot gata.

- Endast friliggande hus.

- Minsta tomtstorlek är 1 000 kvm.

- Dagvatten skall så långt som möjligt omhändertas på den egna fastigheten. I andra hand skall fördröjning ske på den egna fastigheten innan avledning sker till det allmänna nätet eller till angränsande område, där dagvatten kan omhändertas.

Övrigt

VISSA KOSTNADER SOM UPPKOMMER I SAMBAND MED ATT BYGGA NYTT HUS
- Anslutning till kommunalt vatten och avlopp, ev. dagvatten. Kostnaden för denna fastighet ligger på 81 000 kr utan dagvatten och 98 375 kr med dagvatten. För mer information, kontakta Stockholm Vatten på va-anslutningar@svoa.se.

- Anslutningskostnaden för el upp till 25 ampere är från 27 625 kr, beroende på avstånd till anslutningspunkt. För mer information, se www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ny-anslutning/.

- Kostnader för bygglovshandlingar, bygganmälan mm beror på husstorlek. För mer information, kontakta bygglovsavdelningen i Huddinge kommun, 08-535 363 00 eller bygglov@huddinge.se.

- Denna fastighet belastas av en preliminär gatukostnadsersättning om ca 200 000 kr ska erläggas av köparen när bygglov beviljas.

OMRÅDET
Gladö Kvarn är ett trivsamt före detta fritidshusområde där majoriteten nu är permanentboende. Här har du nära till natur, Kvarnsjön med fiske- och kräftvatten, flera badplatser, fotbollsplan, ridhus, sommarkiosk samt tennisbanor. Centrala Huddinge når man på ca 10 minuter med bil och pendeln till Stockholm tar ca 16 minuter. Mer information hittar du på Gladö Kvarns egen hemsida, www.gladokvarn.se.

Den nya detaljplanen för Gladö Kvarn vann laga kraft den 30 oktober 2013. Mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte ta upp ärendet för prövning, vilket innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft. Detaljplanen har en förskjuten genomförandetid på två år, detta innebär att kommunen har ensamrätt i 2 år för att bygga ut vägarna och anlägga kommunalt vatten och avlopp i området. Men från den 30 oktober 2015 kan var och en ansöka om bygglov. Om bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad medges innan gatu- och VA-utbyggnaden är klar för fastigheten måste tillstånd för den enskilda avloppsanläggningen lämnas av miljönämnden.

Planförslaget i korthet:
- Friliggande småhusbebyggelse i två våningar med 150 kvm byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnaden, samt 40 kvm sammanlagd BYA för komplementbyggnader i en våning.
- Befintligt fritidshus på max 55 kvm BYA får behållas och räknas som komplementsbyggnad men då minskas byggnadsarean för huvudbyggnaden till max 135 kvm BYA.
- Minsta tomtstorlek 1 000 kvm, vilket på sikt kan innebära ca 120 nya fastigheter genom fastighetsdelning samt 10 nya fastigheter i anslutning till befintlig bebyggelse på mark som idag är naturmark.
- Kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser, det vill säga gator och grönområden
- Ett gemensamt vatten- och avloppssystem.
- Gladövägen/Nyboviksvägen samt Lidavägen får en standard som kommunal huvudgata med busstrafik.
- 5 platser föreslås för gemensamma bryggor som kan förvaltas av en boendeförening.
- Tennisbanor och dansbanan föreslås förvaltas av en boendeförening.

Läs mera på kommunens hemsida; http://www.huddinge.se/gkgladokvarn

BUDGIVNING
Vi använder oss av öppen budgivning, vilket innebär att mäklaren löpande redovisar det högsta budet till budgivarna som då har möjligheten att bjuda över varandra. Mäklaren noterar samtliga bud med namn på budgivaren, tidpunkt och bud, samt eventuella villkor med budet.
Alla som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivningslistan med budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till säljare och köpare.

AVGIFTER/STÄMPELSKATT
2018 tas en fastighetsavgift ut om 7 812 kr/år. Den ersätter tidigare fastighetsskatt och regleras, enligt upplupen tid, på tillträdesdagen. Nybyggda hus med värdeår 2005-2011 är skattebefriade i fem år och därefter betalar man halv fastighetsavgift i fem år. Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare är befriade från fastighetsavgift i 15 år. För obebyggda tomter gäller fortfarande 1% av taxeringsvärdet i fastighetsskatt.

Lagfartskostnad: 1.5 % av köpeskillingen för privatperson och 4.25 % för företag samt en avgift om f.n. 825 kr. Pantbrevskostnad: på nya pantbrev 2 % av pantbrevsbeloppet samt en avgift om f.n. 375 kr.

NÄRMASTE FÖRSKOLA/SKOLA
Balingsnäs förskola
Mörtsjövägen 3

Balingsnässkolan F-9
Lännavägen 80
www.huddinge.se/balingsnasskolan

Läs mer på Huddinge kommuns hemsida; http://huddinge.se/forskola-och-skola/

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Området

Att bo i Gladö Kvarn

Gladö Kvarn är ett fritidsområde från 40- talet som nu genomgår en förvandling till permanentboende. I området finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

Gladö Kvarn ligger i södra Huddinge, norr om Kvarnsjön, omgiven av Flemingsbergsskogen. 2015 fanns det 422 fastigheter, varav 269 var permanent boende, 158 var fritidshus och 15 tomter var obebyggda.

På grund av det utökade antalet permanentboende har Huddinge kommun beslutat att bygga ut vägar, vatten och avlopp. En ny detaljplan finns, som syftar till att förtäta och låta fler bo i tätorten. Byggrätterna har utökats och det är möjligt att avstycka fastigheter. På sikt kan 120 nya fastigheter uppnås den vägen och 10 därutöver, där kommunen nu själva äger marken.

Bebyggelsen ska fortsatt vara småhus. Det tillåts att man har en lokal för verksamhet i huvudbyggnaden, under förutsättning att den inte är störande för omgivningen.

I Gladö Kvarn pågår därför nu en byggnation av gator, vatten och avlopp liksom gång- och cykelvägar samt belysning. Allt förväntas vara klart 2021. Berörda fastigheter kommer att faktureras för kommunens gatukostnader enligt en särskild utredning. Enligt uppgifter på kommunens hemsida blir kostnaden ca 200.000 för befintliga fastigheter och 411.500 för nya fastigheter. Kostnaden ska betalas när vägbygget är klart. Fastigheter som bildas därefter betalar i samband med att bygglov beviljas.

Stockholm Vatten tar ut en kostnad före anslutning till nätet. Kostnaden varierar beroende på tomtens storlek. Läs mer på Stockholm Vattens hemsida liksom Huddinge Kommuns hemsida för att ha aktuella uppgifter.

Med fler invånare i Gladö Kvarn uppstår självklart nya behov. 2018 väntas beslut om att senare bygga egen förskola och skola. Närmaste förskola och skola (F9) finns idag i Balingsnäs.

Tillfartsvägen till Gladö Kvarn kommer från väg 259, Haningeleden, 4,5 km söder om Huddinge C. Väg 259 är en viktig regional väg som sammanbinder E4:an i Vårby med väg 73 i Jordbro.

Buss 709Y är Gladö Kvarns busslinje. Den går till Balingsnäs (10 minuter). Därifrån kan man ta sig vidare till Huddinge Centrum, som är knutpunkt för många andra kommunikationer. Kortaste restid Gladö Kvarn-Huddinge station inklusive byte och väntetid är 22 minuter. De flesta turerna tar 35-40 minuter.

I Huddinge finns pendeltågsstation med förbindelse till t.ex. Södertälje och Stockholm (15 min.). Med buss tar man sig till T-banans röda linje i Skärholmen och Högdalen.

Huddinge Centrum, som också är kommuncentrum, är närmaste affärscentrum. Bilresan dit tar ca 10 minuter. Här finns ett rikligt utbud av butiker, restauranger, caféer och diverse servicefunktioner.

Gladö Kvarn är omgiven av Flemingsbergsskogen med många fina promenadstråk, svamp- och bärställen. I området finns Gladö Ridsällskap och en skjutbana vid Malms väg. Gladö Fastighetsägarföreningen har hand om två tennisbanor och en dansbana.

Det finns en kommunal badplats, Nybroviksbadet, i Kvarnsjön mitt i samhället. Där finns strand, bryggor och en fotbollsplan. Man kan ha båt i sjön. Som medlem i Gladö Friskvårdsförening går det att fiska, även nätfiske och kräftfiske.

I direkt närhet till Gladö kvarn ligger Sundby Gårds värdshus och konferens. För att nämna en del av deras utbud så erbjuder dem lunch på vardagarna,
kvällsöppet under sommarsäsongen, brunch på lördagar & söndagar samt påsk- och julbord sittandes på året-runt verandor ut över vattnet.
Gladö Kvarn ligger vid Orlångens naturreservat, som är populärt bl.a. hos fågelskådare. På vintern finns det skidspår. I Gladö Kvarn finns många fritidssysselsättningar att välja bland.

Köpa eller sälja bostad i Gladö kvarn? Kontakta våra Bjurfors mäklare i Huddinge! Passa också på att anmäla dig till vår kostnadsfria söktjänst Boagenten som hjälper dig att hitta ditt drömboende.

Karta

Boendekalkyl

Ungefärlig boendekostnad

 • Pris:
 • 0 kr
 • Kontantinsats:
 • 0 kr
 • Exempelränta:
 • %
 • Räntekostnad:
 • + 0 kr / mån
 • Amortering:
 • + 0 kr / mån
 • Månadsavgift:
 • + 0 kr / mån
 • Driftskostnad:
 • + 0 kr / mån
 • Skattereduktion:
 • - 0 kr / mån
 • Ungefärlig månadskostnad:
 • = 0 kr / mån

Om boendekostnad

I vår boendekalkyl kan du beräkna den ungefärliga boendekostnaden för den bostad du är intresserad av.

Genom att i kalkylen justera reglagen för Pris och Kontantinsats, samt ange en egen Ränta får du en indikation på boendekostnaden per månad för den här bostaden.

Observera att det här är en kalkyl. Vi rekommenderar alltid att du kontaktar din bank för att gå igenom de ekonomiska förutsättningarna för just dig att köpa den här bostaden. Det är också en bra idé att ansöka om ett lånelöfte hos din bank. Bjurfors hjälper dig gärna med en bankkontakt.

Kontakt

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren

Anmäl intresse

Kontaktinformation

Bjurfors Boagent

Genom att klicka på "Skicka" godkänner du Bjurfors användarvillkor.

 • Ansvarig mäklare

  Christoffer Kihlman

  Fastighetsmäklare
  Franchisetagare

  :
  Mobil: 0732-57 56 76

 • Extra kontaktperson

  Stefan Voigt

  Fastighetsmäklare
  Franchisetagare

  :
  Mobil: 0732-57 56 77

Förslag på andra bostäder

 • Adress
  Lillängsvägen 6D
  Utgångspris
  1 995 000 kr
  Tomtarea
  1000 kvm

  Visning: 2018-05-27 12.15

 • Adress
  Lillängsvägen 6A
  Utgångspris
  1 995 000 kr
  Tomtarea
  1000 kvm

  Visning: 2018-05-27 12.15

 • Adress
  Tallbarrsvägen 28 A
  Utgångspris
  1 795 000 kr
  Tomtarea
  1001 kvm