Stor tomt mellan Glömsta och Vistaberg!

Vistaberg, Huddinge

Glömstavägen 74

Utgångspris
1 795 000 kr
Tomtarea
1956 kvm
Typ
Tomt

Visning

Vänligen kontakta mäklaren för mer information.

Stor tomt mellan Glömsta och Vistaberg!

Högt belägen tomt mellan Glömsta och Vistaberg. Fastigheten är 1956 m² stor och ligger utanför planlagt område.

 • Ansvarig mäklare

  Christoffer Kihlman

  Fastighetsmäklare
  Franchisetagare

  :
  Mobil: 0732-57 56 76

 • Extra kontaktperson

  Anna-Maria Tiilikainen

  Mäklarassistent

  :
  Mobil: 0732-57 56 70

Skapa bevakning på bostäder baserat på den här bostadens storlek, pris och område!

Vad är Bjurfors Boagent?

Bilder

. Glömstavägen 74 - Bjurfors
. Glömstavägen 74 - Bjurfors
. Glömstavägen 74 - Bjurfors

Huset är beläget i ett högt och fritt läge

Utvald detaljbild. Glömstavägen 74 - Bjurfors
. Glömstavägen 74 - Bjurfors
. Glömstavägen 74 - Bjurfors

Beskrivning

Beskrivning

På fastigheten finns idag ett enklare hus om ca 19 kvm där man även erbjuds en fin och grönskande trädgård. Dessutom en sidobyggnad med förvaringsmöjligheter. Tomten är idag lite otillgänglig men är väl värt ett besök och uppe på "toppen" kan man finna både ro och harmoni samt leva mycket privat.

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och innehar nybyggnadsförbud. Nybyggnadsförbudet innebär att inga nya byggnader eller anläggningar (dvs allt som är bygglovspliktigt) får uppföras inom 30 meter från vägområdet utan att Länsstyrelsen godkänner detta. Anledningen är att Glömstavägen är klassificerad som transportled för farligt gods.

Tomten är taxerad med typkod 220 Småhusenhet, bebyggd.

I samband med att Glömstadalen successivt bebyggs under de ev närmsta 10 åren kommer även en ny väg att byggas som avlastar Glömstavägen från trafik. Förutsättningarna för bygglov bör då förändras.

Planbestämmelser

Avstyckningsplan (1928-05-05)

Utvald detaljbild Utvald detaljbild

Fakta

Fastighetsbeteckning

Glömsta 5:57

Planbestämmelser

Avstyckningsplan (1928-05-05)

Övrigt

INFO TILL KÖPARE
Info från säljaren: I tidigare diskussioner med kommunen sade man att det gick att få tillstånd till att riva och bygga nytt i samma storlek. Dvs en Attefallare borde fungera.

EL - Det finns el i båda de större husen.

BUDGIVNING
Vi använder oss av öppen budgivning, vilket innebär att mäklaren löpande redovisar det högsta budet till budgivarna som då har möjligheten att bjuda över varandra. Mäklaren noterar samtliga bud med namn på budgivaren, tidpunkt och bud, samt eventuella villkor med budet.
Alla som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivningslistan med budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till säljare och köpare.

AVGIFTER/STÄMPELSKATT
2018 tas en fastighetsavgift ut om 7 812 kr/år. Den ersätter tidigare fastighetsskatt och regleras, enligt upplupen tid, på tillträdesdagen. Nybyggda hus med värdeår 2005-2011 är skattebefriade i fem år och därefter betalar man halv fastighetsavgift i fem år. Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare är befriade från fastighetsavgift i 15 år. För obebyggda tomter gäller fortfarande 1% av taxeringsvärdet i fastighetsskatt.

Lagfartskostnad: 1.5 % av köpeskillingen för privatperson och 4.25 % för företag samt en avgift om f.n. 825 kr. Pantbrevskostnad: på nya pantbrev 2 % av pantbrevsbeloppet samt en avgift om f.n. 375 kr.

Information

Typ
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Utgångspris
1 795 000 kr
Tomtarea
1956 kvm

Tomt

Typ
Tomt

När det gäller fastigheter utanför planlagt område är det svårt att ge ett konkret svar på vad man får bygga. Frågan behöver prövas i en ansökan om förhandsbesked eller bygglov. Det beror också på vad man tänker sig bygga på fastigheten och om åtgärden kräver en planläggning innan fastigheten kan bebyggas. Huddinge kommuns översiktsplan anger fastigheten och området som ”övrig tätort”. Generellt sett vid en bygglovsansökan eller ansökan om förhandsbesked utanför planlagt område tittar Huddinge kommun på hur området i övrigt ser ut runtomkring och hur närliggande fastigheter är bebyggda och hur förslaget är anpassat till detta. Man tittar också bl.a. på lämpligheten avseende trafikbuller (och ibland också luftkvalité i förhållande till trafiken), möjlighet till vattentillgång och avlopp(om inte kommunalt vatten och avlopp finns), kommunikationer till och från fastigheten, tillgänglighet i byggnad och på tomten.

En fastighet utanför detaljplan har inte någon given byggrätt och det kan dyka upp oförutsedda saker som gör att man i slutändan inte får bygga. När man gör en prövning av ett ärende utanför detaljplan så blir det som att man gör en ”mini-detaljplaneprövning” för att se om fastigheten är lämplig att bebygga.

OMRÅDESBESTÄMMELSER
Tomten ligger utanför detaljplanerat område och innehar nybyggnadsförbud.
För bygglov behöver man kontakta kommunen.
Likaså gällande ev anslutningsavgifter.

Tillträde

Enligt ö.k.

Ekonomi

Taxeringsvärde
1 095 000 kr
Byggnadsvärde
76 000 kr
Fastställt
2015
Kod
220, Småhusenhet, bebyggd
Fastighetsskatt/Avgift
8 049 kr

Vatten/Avlopp

enskilt sommarvatten, Avlopp saknas.

Vatten och avlopp.
Det finns inget sommarvatten från kommunen. Däremot finns en gammal brunn bredvid parkeringen som jag aldrig använt.
TC (Separett) finns i ett av uthusen.

Länkar

Området

Att bo i Vistaberg

I gammal kulturbygd ligger moderna Vistaberg - ett mycket populärt bostadsområde framförallt för barnfamiljer, men också andra - med närhet till service och kommunikationer i Huddinge Centrum.

Vistaberg ligger mellan Glömsta (västerut) och Fullersta/Huddinge C (österut). Söderut avgränsar Glömstavägen området och norrut ligger Vistaskogen i kuperat område, högsta berg är 75 meter högt.

Vistaberg är bebott sedan 2000 år tillbaka. Det finns talrika fornlämningar från den äldre järnåldern. Första gången Vistaberg nämns i skrift är 1331, då den kallas Viestum. Ordet antas komma från vide, dvs "videstället".

På 1500-talet bestod bebyggelsen av två gårdar, varav en ägdes av Svante Sture den yngre. Kvar finns fortfarande den stora ladugårdsgrunden. Under 1600-1800-talen bedrevs jordbruk. Oftast var Vista ägd av storjordbrukare med flera andra gårdar.

På 30- och 40-talen styckades Vistas markområden, i likhet med andra gårdar, upp. Här byggdes fritidshus och villor utan kommunalt avlopp.

I västra delen av Vistaberg finns Lövsta Gård kvar med jordbruk och djurhållning (får, hästar, grisar och höns).

På 1990- och 2000-talet uppfördes ny bebyggelse med radhus, kedjehus, flerfamiljshus och fristående villor. En ny detaljplan antogs i början av 2000-talet, vilket möjliggjorde många fler nya bostäder i Vistaberg.

Första etappen blev Vistabergs Trädgårdsstad längs Vistabergs Allé. Här finns hus som vänder sina entréer mot gatan på klassiskt trädgårdsstadsmanér. Bakom husen finns gott om grönytor för de privata trädgårdarna. Bland naturliga kullar och stigar har det byggts par- och radhus, villor och flerbostadshus. En del av husen har en härlig utsikt över området. Flerbostadshusen har gemensamma utemiljöer, inramat av plank, bersåer och ytor för samvaro.

Vista Skogshöjd blir den sista etappen av utbyggnaden. Med Vistaskogen runt knuten byggs 300-400 nya bostäder och en förskola. Det blir stadsvillor, radhus, parhus och flerbostadshus med blandad upplåtelseform.

Ytterligare förslag finns i kommunen om utveckling av Vistaberg, närmare bestämt området mot Rosenhill och Huddinge C. Förslaget är ute för samråd. Avsikten är att Fullersta, Vistaberg och Huddinge C ska byggas ihop när det glest bebyggda Rosenhill förtätas. Även här planeras en förskola.

Det finns nu fyra förskolor i Huddinge, varav den senaste, Utsikten i norra Vistaberg, öppnades 2016.

Vistaberg har två egna skolor. Vistaskolan (F9) ligger i Trädgårdsstaden och byggdes redan i mitten av 50-talet, ritad av arkitekten Karl W Ottesen. 2004 kompletterades den med ytterligare byggnader. Intill Vistaskolan ligger Rosenhillskolan, som är till för elever med behov av särskilt stöd. Det finns ytterligare grundskolor i Fullersta, Glömsta, Källbrink och Huddinge C.

I Vistaberg har man nära till Huddinges fyra kommunala och två fristående gymnasieskolor liksom Södertörns Högskola i Flemingsberg.

Närmaste handelscentrum är Huddinge Centrum, med många butiker, restauranger, caféer och allmän service. Det är också nära till IKEA, Heron City och ett flertal kända stormarknader i ett av Europas största handelscentra, Kungens Kurva. Via Glömstavägen tar man sig ut till E4:an och Kungens Kurva/Skärholmen.

Det tar 15-30 minuter att promenera till Huddinge C. Med cykel är man där på 5-10 minuter beroende på var man bor. I Huddinge C finns pendeltågsstation. På ca 15 min är man inne i Stockholm C.

Buss går förstås också bra att åka till Huddinge C. Buss 714 går genom området och har kvartstrafik i rusningstid. Det finns flera linjer som trafikerar Glömstavägen. Linjerna går till Huddinge C, Huddinge Sjukhus, Masmo, Kungens Kurva och Skärholmen (T-bana röda linjen).

Vissa turer går till Flottsbro Friluftsområde via Glömsta. Med bil når man området på ca 10 minuter. I Flottsbro finns sommartid badplats, kanotuthyrning och servering. På vintern finns tre skidbackar och spår för långfärdsskridsko.

I Vistaberg har man nära till naturen och friluftsliv för motion och rekreation. Gömmarens naturreservat med klarvattensjön Gömmaren ligger på cykelavstånd. En cykelled på 6 km genom naturreservatet går till Kungens Kurva. Här finns stigar, elljusspår, cykel- och vandringsleder. Vid Lövsta Gård finns en ridskola för den hästintresserade.

Källbrinks IP ligger strax norr om Vistaberg och har motionsspår med ca 1,9 km elljus, en friidrottsanläggning, fotbollsplaner, rugbyplan, tennishall, m.m.

Vistaberg har under 2017 fått en ny lekplats för barnen, Honungsparken. Det är en större park som är tänkt för lek, sport och vila. Det finns gräsyta och en öppen dagvattenbäck. Parken är belyst och det finns ett cykelställ vid den östra ingången samt en del bänkar och picknickbord. Lekplatsen passar för barn i olika åldrar. Den har bondgårdstema och mycket är gjort i trä. Det finns gungdjur, klätterställningar med rutschkanor och klätternät, gungor, lek-torn, sandlåda med bakbord samt träskulpturer i form av djur och traktorer.

Köpa eller sälja bostad i Vistaberg? Kontakta våra Bjurfors mäklare i Huddinge! Passa också på att anmäla dig till vår kostnadsfria söktjänst Boagenten som hjälper dig att hitta ditt drömboende.

Karta

Glömstavägen 74

Glömstavägen 74,
141 32 Huddinge

Visa i Google Maps

Boendekalkyl

Ungefärlig boendekostnad

 • Pris:
 • 0 kr
 • Kontantinsats:
 • 0 kr
 • Exempelränta:
 • %
 • Räntekostnad:
 • + 0 kr / mån
 • Amortering:
 • + 0 kr / mån
 • Månadsavgift:
 • + 0 kr / mån
 • Driftskostnad:
 • + 0 kr / mån
 • Skattereduktion:
 • - 0 kr / mån
 • Ungefärlig månadskostnad:
 • = 0 kr / mån

Om boendekostnad

I vår boendekalkyl kan du beräkna den ungefärliga boendekostnaden för den bostad du är intresserad av.

Genom att i kalkylen justera reglagen för Pris och Kontantinsats, samt ange en egen Ränta får du en indikation på boendekostnaden per månad för den här bostaden.

Observera att det här är en kalkyl. Vi rekommenderar alltid att du kontaktar din bank för att gå igenom de ekonomiska förutsättningarna för just dig att köpa den här bostaden. Det är också en bra idé att ansöka om ett lånelöfte hos din bank.

När du köper din bostad genom Bjurfors kan du ansöka om bolån till en förmånlig ränta hos vår samarbetspartner SEB.

Ansök om lånelöfte hos SEB

Kontakt

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren

Anmäl intresse

Kontaktinformation

Bjurfors Boagent

Så hanterar vi dina personuppgifter: bjurfors.se/privacy

 • Ansvarig mäklare

  Christoffer Kihlman

  Fastighetsmäklare
  Franchisetagare

  :
  Mobil: 0732-57 56 76

 • Extra kontaktperson

  Anna-Maria Tiilikainen

  Mäklarassistent

  :
  Mobil: 0732-57 56 70