För din trygghet

Med anledning av Coronaviruset, Covid-19

(See information in English below.)

Från och med den 14 mars fram till och med 26 april har Spanien satts i karantän. Skolor, butiker och restauranger stängs, bara apotek och matvarubutiker etc. har öppet. Människor uppmanas att hålla sig inne om de inte måste åka till sitt jobb, köpa mat, mediciner eller söka vård. Vi på Bjurfors har beslutat i enlighet med rekommendationerna att hålla samtliga kontor i Spanien stängda till och med 30 mars.

Vi som jobbar på Bjurfors i Spanien jobbar hemifrån i den mån det går. Visningar som är planerade under tidsperioden kommer att skjutas fram. Under tiden håller vi gärna kontakten och svarar på frågor eller funderingar via telefon, chatt, E-post, WhatsApp eller Facebook. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om situationen i Spanien här på bjurfors.se/spanien-covid19.

För att värna om alla berörda parter i denna situation vill vi att alla tillsammans tar sitt ansvar för att förhindra smittspridningen. Vi ber dig därför att förhålla dig till de åtgärder och restriktioner som rekommenderas i samband med Coronaviruset - Covid19.

Vi finns här hela tiden för att hjälpa dig hitta din drömbostad i Spanien, nu eller lite längre fram.

Kontorens kontaktuppgifter hittar du här:
Albir
Alicante
Mallorca
Marbella
Nerja
Torrevieja
Denia: Tel: +34 966 367 799  e-post:
Valencia: Tel: +34 966 367 799 e-post:

Här kan du ta del av fortlöpande information om Covid 19 i Spanien:
https://www.mscbs.gob.es/
https://www.who.int/countries/esp/en/
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.sydkusten.es/sk/11/a/28357/fortlopande-information/

Regarding the Coronavirus, Covid-19

Beginning March 14 until April 26, Spain has been quarantined. Schools, shops and restaurants are closed, only pharmacies and grocery stores etc. are open. People are urged to stay indoors if they do not have to go to work, buy food, medicines or seek care. We at Bjurfors have decided in accordance with the recommendations to keep all offices in Spain closed to the public until 30 March.

We who work at Bjurfors in Spain will still work but without physical meetings. Showings scheduled during the time period will be pushed forward. In the meantime, we will keep in touch and answer questions or concerns via phone, chat, E-mail, WhatsApp or Facebook. We will keep you updated on the situation in Spain at Bjurfors.se/spanien-covid19.

In order to protect all the parties involved in this situation, we want everyone together to take responsibility for preventing the spread of infection. We therefore ask you to comply with the measures and restrictions recommended in connection with the Coronavirus - Covid19.

We are here all the time to help you find your dream home in Spain, now or further ahead.

The contact details of the office can be found here:
Albir
Alicante
Majorca
Marbella
Nerja
Torrevieja
Denia: Tel: +34 966 367 799 e-mail:
Valencia: Tel: +34 966 367 799 e-mail:

You can find ongoing information about Covid 19 in Spain here:
https://www.mscbs.gob.es/
https://www.who.int/countries/esp/en/
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.sydkusten.es/sk/11/a/28357/fortlopande-information/