Colette Starke

Administrativ chef

E-post:
Telefon: +33 493 39 00 00
Språk:

17 Boulevard La Croisette, Le Gray d’Albion
 Cannes

Colette har mångårig erfarenhet som kontorschef och ansvarar för firmans administration och marknadsföringen mot den franska kundkretsen.