Tips gällande bostadsköp - bostadstyp

Val av bostadstyp

När man vet vilket område man är intresserad av, t.ex. Costa del Sol i Spanien, så är nästa steg att börja fundera kring själva bostaden.

En viktig skillnad mot Sverige är att i Spanien så är det ägarlägenheter med egen lagfart, och begreppet bostadsrätt är väldigt ovanligt. Ägarlägenhet är en tryggare ägandeform, som innebär ökat självbestämmande eftersom du själv äger lägenheten istället för en andel i en bostadsrättsförening. Kopplat till ägarlägenheter finns en samfällighet eller en förening som ansvarar för de gemensamma utrymmena och andra gemensamma intressen såsom trädgård, pool, städning, underhåll av hiss etc.

Nyproduktion eller begagnad?

Vill man ha något modernt och nytt eller är det snarare något med spansk charm man är ute efter? Det finns för och nackdelar med båda alternativen. Det som byggs idag, håller normalt en högre byggkvalitet än det som byggdes innan krisen 2008.

Fördelar med nyproduktion:

 • Ofta högre byggkvalitet i jämförelse (bättre isolering, material etc.)
 • Modernt, nytt och fräscht, mycket ljus och ofta större terrasser
 • 10 års bygg garanti som täcker fel i bärande konstruktion och dom följdfel som kan komma utav detta.

Nackdelar med nyproduktion:

 • Oftast köps de på ritning, så man kan inte gå in i bostaden
 • Många gånger blir det svårt att få lika bra läge som de äldre bostäderna
 • Något högre skatter vid köpet

Fördelar med begagnat:

 • Du kan besöka bostaden, du vet vad du köper på ett annat sätt
 • Oftast kan de ha bättre lägen (de bästa tomterna bebyggdes först)
 • Vissa kan tycka att äldre bostäder har mer charm

Nackdelar med begagnat:

 • Lägre byggkvalitet jämfört med nyproduktion
 • Kan kräva renovering
 • Ibland omoderna lösningar, då man historiskt byggde medvetet för att minimera ljusinsläpp för att hålla inomhusklimatet behaglig under varma perioder.