Denia N

 • Ref
  110317
  Pris
  165 500 €
  Antal rum
  3
  Sovrum
  2
  Byggyta
  90 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Ref
  110473S
  Pris
  245 000 €
  Antal rum
  3
  Sovrum
  2
  Byggyta
  84 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Ref
  110471S
  Pris
  205 000 €
  Antal rum
  4
  Sovrum
  3
  Byggyta
  127 kvm
 • Ref
  110469
  Pris
  180 000 €
  Antal rum
  4
  Sovrum
  3
  Byggyta
  110 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Nyproduktion
  Ref
  110464
  Pris
  740 000 €
  Antal rum
  4
  Sovrum
  3
  Boarea
  119 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Nyproduktion
  Ref
  110462
  Pris
  580 000 €
  Antal rum
  4
  Sovrum
  3
  Byggyta
  115 kvm
  Tomtarea
  200 kvm
 • Ref
  110461S
  Pris
  139 000 €
  Antal rum
  3
  Sovrum
  2
  Byggyta
  80 kvm
  Tomtarea
  165 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Ref
  110458
  Pris
  320 000 €
  Antal rum
  3
  Sovrum
  2
  Byggyta
  123 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Renoverad
  Ref
  110406S
  Pris
  105 000 €
  Antal rum
  3
  Sovrum
  2
  Byggyta
  46 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Ref
  110410S
  Pris
  259 000 €
  Antal rum
  4
  Sovrum
  3
  Byggyta
  106 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Ref
  110452S
  Pris
  160 000 €
  Antal rum
  3
  Sovrum
  2
  Byggyta
  68 kvm
 • Ref
  110453S
  Pris
  260 000 €
  Antal rum
  4
  Sovrum
  3
  Byggyta
  108 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Prissänkt
  Ref
  110451S
  Pris
  119 000 €
  Antal rum
  4
  Sovrum
  3
  Byggyta
  96 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Prissänkt
  Ref
  110447S
  Pris
  180 000 €
  Antal rum
  3
  Sovrum
  2
  Byggyta
  81 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Ref
  110446S
  Pris
  205 000 €
  Antal rum
  3
  Sovrum
  2
  Byggyta
  128 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Nyproduktion
  Ref
  110049
  Pris
  169 000 €
  Antal rum
  3
  Sovrum
  2
  Boarea
  58 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Nyproduktion
  Ref
  110426
  Pris
  180 000 €
  Antal rum
  4
  Sovrum
  3
  Boarea
  72 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Ref
  110089S
  Pris
  215 000 €
  Antal rum
  4
  Sovrum
  3
  Byggyta
  120 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Ref
  110068S
  Pris
  315 000 €
  Antal rum
  5
  Sovrum
  4
  Byggyta
  192 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Ref
  110415S
  Pris
  160 000 €
  Antal rum
  3
  Sovrum
  2
  Byggyta
  68 kvm
 • Ref
  110414S
  Pris
  250 000 €
  Antal rum
  4
  Sovrum
  3
  Byggyta
  125 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Prissänkt
  Ref
  110074S
  Pris
  170 000 €
  Antal rum
  3
  Sovrum
  2
  Byggyta
  70 kvm
 • Ref
  110241S
  Pris
  192 000 €
  Antal rum
  3
  Sovrum
  2
  Byggyta
  70 kvm
  Tomtarea
  305 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Ref
  110082S
  Pris
  220 000 €
  Antal rum
  4
  Sovrum
  3
  Boarea
  120 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Ref
  110298S
  Pris
  318 000 €
  Antal rum
  4
  Sovrum
  3
  Boarea
  80 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Ref
  110319S
  Pris
  255 000 €
  Antal rum
  4
  Sovrum
  3
  Byggyta
  105 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Ref
  110408S
  Pris
  595 000 €
  Antal rum
  4
  Sovrum
  3
  Byggyta
  144 kvm
 • Ref
  110405S
  Pris
  339 000 €
  Antal rum
  4
  Sovrum
  3
  Byggyta
  111 kvm
  Tomtarea
  794 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Ref
  110407S
  Pris
  139 000 €
  Antal rum
  3
  Sovrum
  2
  Boarea
  76 kvm
 • Lägenhet

  Denia N, Denia

  Ref
  110193
  Pris
  179 000 €
  Antal rum
  3
  Sovrum
  2
  Byggyta
  65 kvm