Allt fler svenskar ser fördelarna med att ta bostadslån i Spanien

Idag, när den svenska kronan är lågt värderad i förhållande till euro, väljer allt fler av våra kunder att ta lån i en spansk bank för att köpa sitt drömboende här nere på Costa del Sol. Fördelarna med detta är bland annat:

 • Du undviker att växla alla SEK till euro vid ett tillfälle, när växlingskursen inte är till din fördel.
 • Du gör en månatlig överföring för att betala ditt lån och din amortering, vilket gör att du har en mycket mindre valutarisk över tid (endast ett mindre belopp per månad) än om du för över allt från Sverige nu när euro är stark.
 • Det finns inga avgifter idag förknippade med att ta ett lån i en spansk bank, som tex La Caixa (se nedan).
 • Om du tar ett lån i euro i en spansk bank, kan du exempelvis välja att ta ett lån på några år och senare lösa in lånet om växlingskursen är mer förmånlig.
 • Du belånar den aktuella bostaden som du köper i Spanien, istället för att exempelvis utöka ditt befintliga lån i Sverige på den bostad som du har där.

På La Caixa, en av Spaniens största banker, tar du inte längre ut några avgifter som är relaterade till lånet, vilket du gjorde tidigare. Det ser ut på följande sätt:

 • Inga upplåningsavgifter.
 • Ingen avgift för att göra en värdering av bostaden.
 • Banken står för kostnaden för utdrag ur det spanska fastighetsregistret där du tar fram en så kallad Nota Simple.
 • På tillträdesdagen betalar de även de kostnader hos Notarien som är relaterade till ett hypotekslån.

Lånevillkor:

 • Du kan låna 70% på det belopp som är lägst av antingen bankens värdering eller köpeskillingen.
 • Maxtid är 240 månader eller max till att du fyller 75 år (det som kommer först).
 • Det finns inget minimibelopp för varken lånebelopp eller för köpeskilling.
 • Du har amortering från första månaden. Finns inte amorteringsfritt.
 • Om du vill betala av lånet i förväg är det en avgift på 0,5% inom 5 år och därefter är det 0,25%.
 • Du väljer om du vill ha fast eller rörlig ränta. I Spanien är det inte ovanligt att du har en fast ränta på 20 år. I dagsläget är den på 3,70%. Denna kan minska med upp till 1,2 % enheter om du till exempel tar en hemförsäkring med banken.

Ett exempel: Detta exempel tar inte hänsyn till ränteavdrag eller räntekostnaden. Det är bara en jämförelse för kostnaden av överföring av valutan som betalar bostaden.

 1. Om du skulle låna 100,000€ idag till en kurs på 10,70 SEK och en ränta på 3,70% (fast ränta i 20 år), skulle du efter 5 år kunna lösa in lånet till en kostnad av 0,25% om du känner att växelkursen är förmånlig.
 2. Säg att kursen står i 9,5 om 5 år, då har du sparat runt 95,000 SEK jämfört med om du hade fört över alla SEK till euro idag.
 3. Vid ett lån på 250,000€ ska det multipliceras med 2,5, vilket ger lite drygt 235,000 SEK.

Detta innebär att du inte behöver ge upp drömmen om en egen bostad här nere på Solkusten bara för att den svenska kronan är svag just nu och att prisutvecklingen är på fortsatt uppgång.

Vi kan sätta dig i kontakt med antingen La Caixa eller någon annan bank för att diskutera aktuella villkor för just dig och vad som blir allra mest förmånligt vid köpet av din drömbostad här nere på Costa del Sol.