Hoppa till innehåll

Bjurfors Privacy

INTEGRITETSPOLICY

Här hittar du information om hur Bjurfors Real Estate hanterar personuppgifter:
https://www.bjurfors.se/realestate-privacy

Vill du läsa om hur Bjurfors hanterar personuppgifter för en specifik kundkategori kan du klicka på nedan direktlänkar alternativt scrolla vidare på sidan.

Besökare webbsida | Boagentskund | Visningskund | Intressent till Nyproduktion | Reserverar nyproduktion | Budgivare | Kontakt eller värdering | Köpare eller Säljare | Event | Leverantör eller Samarbetspartner | Styrelse BRF | E-post

1. ALLMÄNT

1.1 Den här integritetspolicyn beskriver hur Bjurfors Sverige AB, org.nr 556868-2503, och övriga bolag som är verksamma inom mäklarfirman Bjurfors (”Bjurfors”) samlar in och behandlar dina personuppgifter.

1.2 Din integritet är viktig för Bjurfors och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför den här integritetspolicyn för att förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

2. PERSONUPPGIFTSANSVAR

2.1 Bjurfors bedriver mäklarverksamhet både i Sverige och utomlands genom ett stort antal lokala mäklarkontor. För att du som befintlig eller presumtiv kund hos oss alltid ska få den bästa möjliga upplevelsen av Bjurfors, oavsett vilket lokalt mäklarkontor du vänder dig till eller om du använder vår Boagent på www.bjurfors.se, så tar hela Bjurfors ett gemensamt ansvar för behandlingen av dina personuppgifter. Samtliga bolag som bedriver mäklarverksamhet under Bjurfors varumärke delar på Bjurfors gemensamma kunddatabas och ansvarar gemensamt för att de personuppgifter som behandlas i kunddatabasen behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

2.2 Om du har några frågor eller synpunkter på Bjurfors behandling av dina personuppgifter kan du alltid vända dig till Bjurfors Sverige AB (se kontaktinformation nedan under punkten 7). Om du hellre skulle vilja vända dig till något annat av Bjurfors lokala mäklarkontor så går det självklart också bra. Information om våra kontor i Sverige hittar du på www.bjurfors.se/sv/hitta-maklare/ och information om våra utlandskontor hittar du på www.bjurfors.se/sv/utland/.

3. HUR VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 Allmänt
Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person (”Personuppgifter”).
I detta avsnitt beskriver vi vilka typer av Personuppgifter vi behandlar om dig och varför, vilka rättsliga grunder vi har för behandlingen och hur länge vi sparar dina Personuppgifter. För att göra vår integritetspolicy så lättöverskådlig som möjligt har vi delat upp detta avsnitt utifrån olika personkategorier. För att läsa om hur Bjurfors behandlar dina Personuppgifter – klicka på den eller de rubriker som passar in på dig.

3.2 Om du besöker Bjurfors webbsida

3.2.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du besöker vår webbsida:
(i) Information om hur just du använder vår webbsida; och
(ii) teknisk data såsom din IP-adress eller andra unika data som kan identifiera den enhet du använder samt operativsystem, browsertyp och allmän geografisk platsdata.

3.2.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att säkerställa den tekniska funktionen av vår webbsida; och
(ii) för att analysera hur du använder vår webbsida och på så sätt kunna förbättra och utveckla webbsidan.

3.2.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Den rättsliga grunden för vår behandling av dina Personuppgifter såsom teknisk data och IP-adress när du besöker vår webbsida är att behandlingen är nödvändig för Bjurfors berättigade intresse av att kunna säkerställa den tekniska funktionen av webbsidan och att utveckla och förbättra vår webbsida.

3.2.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Din IP-adress sparas bara temporärt, så länge du är besökare på vår webbsida. Angående cookies, se vidare nedan.

3.2.5 Cookies m.m.
Bjurfors använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats www.bjurfors.se. Genom att använda cookies och liknande tekniker kan vi förbättra webbplatsen, marknadsföra vår tjänst samt ge dig som användare en bättre och mer personlig service när du använder vår webbplats. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies och liknande tekniker, läs gärna vår cookie-policy: www.bjurfors.se/cookies.

3.3 Om du skapar ett konto på Boagenten

3.3.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du skapar ett konto på Boagenten:
(i) namn och efternamn;
(ii) e-postadress;
(iii) telefonnummer;
(iv) lösenord; och
(v) om du själv väljer det, uppgifter om din nuvarande bostad.

Om du använder dig av Boagenten och väljer att lägga in bevakningar för vissa områden, spara sökningar för bevakning eller spara bostäder som favoriter så kommer Bjurfors även behandla uppgifter om sådana sparade bevakningar, sökningar och favoriter.

3.3.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att kunna tillhandahålla tjänsten Boagenten till dig i enlighet med våra användarvillkor för Boagenten;
(ii) för att kunna visa sökningar i Boagenten som är relevanta för dig;
(iii) för att möjliggöra för dig att använda funktionerna i Boagenten fullt ut genom att lägga in bevakningar för vissa områden, spara sökningar och spara bostäder; och
(iv) för att skicka ut tips till dig via e-post om nya bostäder som matchar dina bevakningar och sökningar eller om events som vi tror kan vara intressanta för dig.

3.3.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
För att Bjurfors ska kunna tillhandahålla tjänsten Boagenten är det nödvändigt för oss att behandla dina Personuppgifter.
När du skapar ett konto på Boagenten och använder det för att söka efter bostäder/fastigheter och skapa bevakningar i förhållande till vissa områden kommer Bjurfors behandla dina Personuppgifter för att skicka e-post till dig med tips om nya bostäder som matchar dina bevakningar och sökningar. Bjurfors kan också komma att skicka e-post till dig med tips om events, om Bjurfors tjänster och annan information om Bjurfors som vi tror kan vara intressanta för dig. Sådan behandling sker för att den är nödvändig för Bjurfors berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och de bostäder som vi förmedlar.

3.3.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Sådana Personuppgifter du lämnar för att skapa ett användarkonto och använda Boagenten sparas så länge du väljer att vara registrerad i Boagenten. Väljer du att avsluta ditt konto kommer Bjurfors att radera din bevakning och sedan hanteras ditt konto genom våra gallringsrutiner, dvs dina personuppgifter raderas alt. sparas enligt övriga paragrafer i denna policy.

Du kan när som helst kontakta Bjurfors om du inte längre vill vara registrerad i Boagenten eller om du inte vill få e-post från oss (se kontaktuppgifter under punkten 7 nedan). Du kan också när som helst avregistrera dig från e-postutskick genom att klicka på den ”avprenumerera”-länk som finns längst ner i våra i e-postutskick.

3.4 Om du går på någon av Bjurfors visningar eller på annat sätt tar initiativ till en kundrelation med något av Bjurfors kontor

3.4.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du anmäler dig till en visning genom Bjurfors webbsida eller genom att kontakta Bjurfors:
(i) namn och efternamn;
(ii) e-postadress;
(iii) telefonnummer;
(iv) adress (om du väljer att ange adress); och
(v) uppgifter om vilken visning du anmält dig till.

Om du inte har anmält dig till en visning genom Bjurfors hemsida utan kommer oanmäld till en visning kan Bjurfors be dig tillhandahålla Bjurfors med motsvarande Personuppgifter på plats vid visningstillfället.

Motsvarande personuppgifter kan komma att samlas in om du på annat sätt än genom en visning kontaktar något av Bjurfors kontor för att anmäla ditt intresse för en viss typ av boende/fastighet.

Om du under eller efter visningen uttrycker intresse för att vara med i budgivningen kan Bjurfors be dig tillhandahålla ytterligare information om dig själv för att kunna administrera budgivningen, till exempel uppgift om huruvida du har fått ett lånelöfte av din bank eller inte.

3.4.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att kunna administrera visningen;
(ii) för att kunna kontakta dig efter visningen och besvara eventuella frågor du har ställt under visningen;
(iii) om du har uttryckt intresse för att ta del av den efterföljande budgivningen – för att kunna administrera budgivningen; och
(iv) för att marknadsföra Bjurfors, våra tjänster, event och bostäder/fastigheter.

3.4.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på vårt berättigade intresse att (i tillämpliga delar):
(i) administrera visningar;
(ii) kontakta dig för att besvara eventuella frågor du har ställt i samband med visningen;
(iii) administrera den efterföljande budgivningen; och
(iv) marknadsföra vår verksamhet, våra tjänster, event och liknande.

3.4.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Vi sparar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål under två år från att du senast anmälde dig till en visning eller på annat sätt aktivt uttryckte ett intresse för Bjurfors tjänster. Väljer du att avanmäla dig från våra utskick kommer Bjurfors att sluta skicka information för marknadsförings-ändamål och sedan hanteras ditt konto genom våra gallringsrutiner, dvs dina personuppgifter raderas alt. sparas enligt övriga paragrafer i denna policy.

3.4.5 Bevakningstjänst nya bostäder
När du anmäler dig eller deltar på någon av våra visningar öppnas ett konto åt dig på boneo.se, samt i Bjurfors affärssystem Vitec Express för att Boneo och Bjurfors ska kunna skapa en bevakningstjänst och skicka information till dig om liknande bostäder som saluförs.

3.5 Om du registrerar dig som intressent till ett nyproduktionsprojekt eller på annat sätt tar initiativ till en kundrelation med något av Bjurfors kontor

3.5.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du anmäler dig som intressent till ett nyproduktionsprojekt genom Bjurfors webbsida eller genom att kontakta Bjurfors:
(i) namn och efternamn;
(ii) e-postadress;
(iii) telefonnummer;
(iv) adress (om du väljer att ange adress); och
(v) uppgifter om vilket projekt du är intressent till.

Om du inte har anmält dig som intressent till ett nyproduktionsprojekt genom Bjurfors hemsida utan kommer oanmäld till en visning eller säljstartsevent kan Bjurfors be dig tillhandahålla Bjurfors med motsvarande Personuppgifter på plats vid visningstillfället.

Motsvarande personuppgifter kan komma att samlas in om du på annat sätt än genom en visning kontaktar något av Bjurfors kontor för att anmäla ditt intresse för en viss typ av boende/fastighet.

Om du under eller efter visningen uttrycker intresse för att registrera en köpanmälan kan Bjurfors be dig tillhandahålla ytterligare personuppgifter och information om dig själv för att kunna administrera köpanmälan/reservation.

3.5.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att kunna administrera visningen/säljstartseventet;
(ii) för att kunna kontakta dig efter visningen och besvara eventuella frågor du har ställt under visningen/säljstartseventet;
(iii) om du har uttryckt intresse för att ta del av den efterföljande registrering av köpanmälan – för att kunna administrera köpanmälan; och
(iv) för att marknadsföra Bjurfors, våra tjänster, event och bostäder/fastigheter.

3.5.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på vårt berättigade intresse att (i tillämpliga delar):
(i) administrera visningar/säljstartsevent;
(ii) kontakta dig för att besvara eventuella frågor du har ställt i samband med visningen/säljstartseventet;
(iii) administrera den efterföljande registrering av köpanmälan; och
(iv) marknadsföra vår verksamhet, våra tjänster, event och liknande.

3.5.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Vi sparar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål under två år från att det nyproduktionsprojekt du senast anmälde dig som intressent till är avslutat. Väljer du att avanmäla dig från våra utskick kommer Bjurfors att sluta skicka information för marknadsföringsändamål och sedan hanteras ditt konto genom våra gallringsrutiner, dvs dina personuppgifter raderas alt. sparas enligt övriga paragrafer i denna policy.

3.6 Om du reserverar en lägenhet i ett nyproduktionsprojekt som förmedlas av Bjurfors

3.6.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du reserverar någon av de bostäder/fastigheter Bjurfors förmedlar:
(i) namn och efternamn;
(ii) kontaktuppgifter;
(iii) uppgifter om vilken bostad/fastighet du har reserverat;
(iv) tidpunkt för reservation; och
(v) uppgifter om den reservation du har gjort, såsom belopp och eventuella villkor för reservationen.

3.6.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att kunna administrera reservationen och lämna information till entreprenören; och
(ii) för att kunna uppfylla krav enligt lag; och
(iii) för att kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk.

3.6.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger Bjurfors enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666). Bjurfors behandling av Personuppgifterna efter det att den aktuella bostaden/fastigheten har förmedlats sker eftersom sådan behandling är nödvändig för Bjurfors berättigade intresse av att kunna försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

3.6.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Dina Personuppgifter sparas i tio (10) år efter avslutad reservation/bokning/köp för att Bjurfors ska kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

3.7 Om du lägger ett bud på en bostad eller fastighet som förmedlas av Bjurfors

3.7.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du lägger ett bud på något av de bostäder/fastigheter Bjurfors förmedlar:
(i) namn och efternamn;
(ii) kontaktuppgifter;
(iii) uppgifter om vilken bostad/fastighet du har lagt ett bud på;
(iv) tidpunkt för budet; och
(v) uppgifter om det bud du har lagt, såsom belopp och eventuella villkor för budet.

3.7.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att kunna administrera budgivningen och vidareförmedla lagda bud till säljaren och berörda budgivare; och
(ii) för att kunna uppfylla krav enligt lag; och
(iii) för att kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk.

3.7.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger Bjurfors enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666). Bjurfors behandling av Personuppgifterna efter det att den aktuella bostaden/fastigheten har förmedlats sker eftersom sådan behandling är nödvändig för Bjurfors berättigade intresse av att kunna försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

3.7.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Dina Personuppgifter sparas i tio (10) år efter avslutad budgivning, helt enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666). Detta för att Bjurfors ska kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

3.8 Om du kontaktar Bjurfors för att du är intresserad av att sälja din bostad eller om du värderar din bostad genom Bjurfors

3.8.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Om du väljer att fylla i vårt kontaktformulär på Bjurfors webbsida kommer vi att registrera följande Personuppgifter om dig:
(i) Namn;
(ii) e-postadress;
(iii) region; och
(iv) telefonnummer.

Bjurfors kommer därefter att kontakta dig och beroende på vilka Personuppgifter du delar med dig av kommer Bjurfors även att registrera följande personuppgifter om dig:
(v) adress; och
(vi) uppgifter om din nuvarande bostad.

Om du väljer att anlita Bjurfors för en värdering av din bostad kommer vi även att registrera uppgifter om den värdering vi gjort av din bostad.

3.8.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att kunna kontakta dig i enlighet med dina instruktioner;
(ii) för att kunna tillhandahålla dig den information du har efterfrågat;
(iii) för att kunna boka in en värdering av din bostad; och
(iv) för att marknadsföra Bjurfors, våra tjänster, event och bostäder/fastigheter.

3.8.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen är nödvändig för att Bjurfors ska kunna vidta sådana åtgärder och tillhandahålla sådan information du har begärt innan du ingår ett eventuellt avtal med Bjurfors avseende förmedling av din bostad.
Behandlingen av dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål baseras på vårt berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet, våra tjänster, event och liknande.

3.8.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Vi sparar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål under två år från att du senast visade intresse för att sälja din bostad eller på annat sätt aktivt uttryckte ett intresse för Bjurfors tjänster. Väljer du att avanmäla dig från våra utskick kommer Bjurfors att sluta skicka information för marknadsförings-ändamål och sedan hanteras ditt konto genom våra gallringsrutiner, dvs dina personuppgifter raderas alt. sparas enligt övriga paragrafer i denna policy.

3.9 Om du köper eller säljer bostad genom Bjurfors

3.9.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du köper eller säljer en bostad/fastighet genom Bjurfors:
(i) namn och efternamn;
(ii) adress;
(iii) telefonnummer;
(iv) e-postadress;
(v) personnummer;
(vi) uppgifter om vilken bostad/fastighet du har köpt eller sålt;
(vii) köpeskillingen och eventuella andra villkor enligt överlåtelseavtalet; och
(viii) tidpunkt för köpet alternativt försäljningen.

3.9.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att kunna förmedla den aktuella bostaden/fastigheten i enlighet med förmedlingsavtalet; och
(ii) för att uppfylla krav enligt lag; och
(iii) för att försvara rättsliga anspråk.

3.9.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som utförs enligt ovan baseras på följande lagliga grunder:
(i) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra förmedlingsavtalet med säljaren;
(ii) Behandlingen är nödvändig för att uppfylla krav som åligger Bjurfors enligt lag; och
(iii) Behandlingen är nödvändig för Bjurfors berättigade intresse av att kunna försvara eventuella framtida rättsliga anspråk.

3.9.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Dina Personuppgifter sparas i tio (10) år efter avslutad förmedling för att Bjurfors ska kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

3.10 Om du går på något av Bjurfors event

3.10.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Om du väljer att anmäla dig till något av Bjurfors event kommer vi att registrera följande Personuppgifter om dig:
(i) namn;
(ii) e-postadress;
(iii) telefonnummer
(iv) information om eventet; och
(v) uppgift om eventuell specialkost.

Om du deltar på Bjurfors event kan vi även komma att ta foton av dig i syfte att publicera sådana fotografier på sociala medier.

3.10.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att skicka underrättelser eller meddelanden till dig med anknytning till det event du anmält dig till;
(ii) om du har uttryckt önskemål avseende specialkost – för att tillhandahålla sådan specialkost på aktuellt event;
(iii) för att publicera bilder från events på sociala medier och därigenom informera om vår verksamhet;
(iv) för att genom e-post bjuda in dig till andra event som vi anordnar och som vi tror kan vara intressanta för dig.
(v) för att marknadsföra Bjurfors, våra tjänster, event och bostäder/fastigheter.

3.10.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på vårt berättigade intresse av att informera om och marknadsföra Bjurfors och vår verksamhet, våra tjänster, event och liknande.

3.10.4 Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål under ett år från att du senast anmälde dig till ett event eller på annat sätt aktivt uttryckte ett intresse för Bjurfors tjänster. Väljer du att avanmäla dig från våra utskick kommer Bjurfors att sluta skicka information för marknadsförings-ändamål och sedan hanteras ditt konto genom våra gallringsrutiner, dvs dina personuppgifter raderas alt. sparas enligt övriga paragrafer i denna policy.

3.11 Om du är kontaktperson hos någon av Bjurfors leverantörer eller samarbetspartners

3.11.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors samlar in och behandlar följande Personuppgifter om dig om du är kontaktperson hos någon av våra leverantörer eller samarbetspartners:
(i) kontaktuppgifter, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer; och
(ii) anställningsinformation, t.ex. arbetsgivare, arbetstitel och adress till arbetsplats.

3.11.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att skicka underrättelser eller meddelanden till dig med anknytning till ett avtal mellan ditt bolag och Bjurfors;
(ii) för att i övrigt kunna fullgöra, upprätthålla och utföra våra skyldigheter enligt ett avtal med ditt bolag;
(iii) för att diskutera eventuella framtida avtalsrelationer mellan ditt bolag och Bjurfors; och
(iv) för att förse dig med information om Bjurfors produkter eller tjänster, eller för att bjuda in dig till aktiviteter eller event.

3.11.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på vårt berättigade intresse att (i tillämpliga delar):
(i) upprätthålla, underhålla och administrera en avtalsrelation som vi har med ditt bolag;
(ii) upprätthålla samarbetet/partnerskapet med ditt bolag och diskutera eventuella framtida avtalsrelationer med ditt bolag; och
(iii) marknadsföra, främja och informera om vår verksamhet, våra produkter, lösningar, tjänster, events och liknande.

3.11.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Om ditt bolag har en avtalsrelation med oss kommer vi att spara dina Personuppgifter till dess att avtalsrelationen med ditt bolag upphör. Vi kommer dock att fortsätta behandla dina Personuppgifter (om dessa är angivna i avtalstexten) som en del av avtalstexten, så länge avtalet sparas för syftet att säkra Bjurfors rättsliga intressen.

3.12 Om du sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening för en bostad eller fastighet som Bjurfors förmedlar

3.12.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors behandlar följande Personuppgifter om dig om du sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening för en bostad/fastighet som Bjurfors förmedlar:
(i) namn;
(ii) kontaktuppgifter; och
(iii) information om din befattning i styrelsen, t.ex. ordförande.
Personuppgifterna hämtas från offentliga register eller efter kontakt med aktuell bostadsrättsförening.

3.12.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors behandlar dina Personuppgifter för ändamålet att vidareförmedla uppgifterna till intressenter som har frågor om bostadsrättsföreningen och köpare som ska ansöka om inträde i bostadsrättsföreningen.

3.12.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på berörda intressenters och köpares berättigade intresse av att få kontakt med företrädare för bostadsrättsföreningen för att kunna ställa frågor om föreningen och ansöka om medlemskap vid ett eventuellt förvärv av en bostadsrätt i bostadsrättsföreningen.

3.12.4 Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina Personuppgifter sparas i två år efter avslutad förmedling för att Bjurfors ska kunna dokumentera försäljningsprocessen.

3.13 Om du skickar e-post till Bjurfors

3.13.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors behandlar följande Personuppgifter om dig om du kontaktar oss via e-post:
(i) namn
(ii) e-postadress
(iii) eventuella andra Personuppgifter som du lämnar i e-postmeddelandet till oss.

3.13.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Vi behandlar dina Personuppgifter i syfte att besvara ditt e-postmeddelande.

3.13.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på Bjurfors berättigade intresse av att besvara ditt e-postmeddelande och fortsätta kommunikationen med dig om du så önskar.

3.13.4 Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Personuppgifter i form av e-postmeddelanden gallras automatiskt efter ett år som en del av Bjurfors interna rutiner. Om du har lämnat Personuppgifter i e-postmeddelandet som vi inte har bett om och inte heller behöver så förbehåller vi oss rätten att radera hela e-postmeddelandet omedelbart. Om vår korrespondens leder till att du istället omfattas av någon av övriga kategorier i denna Policy kommer vi att behandla och spara dina Personuppgifter i enlighet med vad som sägs under relevant kategori.

3.14 Om du uttrycker intresse av att komma i kontakt med Bjurfors för någon av våra samarbetspartners

3.14.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Om du uttrycker intresse av att komma i kontakt med Bjurfors för någon av våra samarbetspartners kan sådan samarbetspartner komma att vidareförmedla följande Personuppgifter om dig till Bjurfors:
(i) namn;
(ii) personnummer;
(iii) adress;
(iv) telefonnummer;
(v) e-postadress; och
(vi) information om vad du önskar diskutera med Bjurfors (t.ex. vilken typ av bostad du är intresserad av att sälja eller köpa).

 3.14.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att kunna kontakta dig i enlighet med dina önskemål;
(ii) för att kunna tillhandahålla dig den information du har efterfrågat; och
(iii) för att marknadsföra Bjurfors, våra tjänster, event och bostäder/fastigheter.

3.14.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som utförs enligt ovan baseras på Bjurfors berättigade intresse av att kontakta dig och tillhandahålla information till dig i enlighet med dina önskemål och fortsätta kommunikationen med dig om du så önskar. Behandlingen av dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål baseras på vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår verksamhet, våra tjänster, event och liknande.

3.14.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Vi sparar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål under två år från att du senast visade intresse för att sälja din bostad eller på annat sätt aktivt uttryckte ett intresse för Bjurfors tjänster. Väljer du att avanmäla dig från våra utskick kommer Bjurfors att sluta skicka information för marknadsföringsändamål och sedan hanteras ditt konto genom våra gallringsrutiner, dvs dina Personuppgifter raderas alt. sparas enligt övriga paragrafer i denna policy.

4. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

4.1 Bjurfors kommer inte sälja dina Personuppgifter till utomstående aktörer. Bjurfors kan dock komma att dela dina Personuppgifter med sådana samarbetspartners som vi engagerar för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden till dig, vi kan även komma att dela dina Personuppgifter med vår uppdragsgivare (Byggföretaget/Exploatören) vid förmedling av nyproduktionsprojekt. Bjurfors kan även komma att dela dina Personuppgifter med utvalda tredje parter, såsom systemleverantörer och statistiktjänster.

Sådana samarbetspartners/uppdragsgivare kan få tillgång till dina Personuppgifter när de utför tjänster åt oss i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina Personuppgifter enligt punkten 3 ovan, men de får aldrig använda dina Personuppgifter för något annat ändamål.

4.2 Om du har uttryckt intresse av att komma i kontakt med Bjurfors samarbetspartner SEB kan Bjurfors komma att vidareförmedla dina Personuppgifter till SEB. Vid en sådan eventuell överföring kan Bjurfors komma att överföra Personuppgifter såsom, namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, adress, ärendetyp (t.ex. bolånelöfte, flytt av bolån eller nytt bolån), information om bostad som du är intresserad av och uppgift om eventuell medsökande. Den rättsliga grunden för sådan överföring är Bjurfors berättigade intresse av att vidareförmedla kontakt med SEB i enlighet med dina önskemål. Vid en eventuell förmedling av dina Personuppgifter till SEB är det SEB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter. Dina Personuppgifter kan komma att sparas hos SEB i upp till sex månader. Du kan läsa mer om hur SEB behandlar dina Personuppgifter och dina rättigheter på www.seb.se/personuppgifter.

4.3 Bjurfors har som huvudregel att inte föra över dina Personuppgifter till något land utanför EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra systemleverantörer lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

4.4 Personuppgifter kan lämnas ut av Bjurfors om det krävs enligt lag eller myndighetskrav eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna ta tillvara på våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.

5. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

5.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina Personuppgifter till oss. Bjurfors har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina Personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

5.2 För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Bjurfors sig av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de Personuppgifter som du lämnar via Internet kan Bjurfors komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana Personuppgifter över internet till våra servrar. Bjurfors säkerhetsrutiner uppdateras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

6. DINA RÄTTIGHETER

Tillgång, ändringar och tillägg
6.1 Du har alltid rätt att få veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och få tillgång till dessa Personuppgifter. Detta innebär att du kan begära ett så kallat registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Dessutom kan du alltid be oss att ändra eller uppdatera dina Personuppgifter.

Begränsning, radering och dataportabilitet
6.2 Under särskilda omständigheter (vilka framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning) har du rätt att be Bjurfors begränsa användningen av dina Personuppgifter eller radera dina Personuppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Invändningar
6.3 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Förfrågningar och klagomål
6.4 Tveka inte att kontakta Bjurfors om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy, behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan (se kontaktinformation nedan under punkten 7).

6.5 Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter så får du gärna kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina Personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du rätt att inge eventuella klagomål angående Bjurfors behandling av dina Personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.

7. KONTAKTINFORMATION

Du kan kontakta oss genom att skicka brev till: Bjurfors Sverige AB, Alelundsgatan 4, 412 66 Göteborg, ringa oss på 031 733 20 00 eller maila oss på: privacy@bjurfors.se.

}