Hoppa till innehåll

Bjurfors hållbarhetspolicy

Bjurfors hållbarhetspolicy

Vi har alla ett ansvar att göra ett så litet miljöavtryck som möjligt, allt vi gör här och nu räknas. Bjurfors har en hållbarhetspolicy som förklarar hur vi och alla våra medarbetare lever och verkar så hållbart som möjligt.

Vårt miljöansvar

Vårt miljöansvar

Vi har alla ett ansvar att göra ett så litet miljöavtryck som möjligt, allt vi gör här och nu räknas. Här är en del av det vi på Bjurfors gör för att minimera vår negativa miljöpåverkan, till exempel genom klimatsmarta val i allt från resande till hur vi arbetar dagligen på våra kontor.

Minimerat resande

Våra tjänster kan i många fall levereras digitalt. Alltifrån kundmötet, visningen till avtalsskrivningen. Det digitala arbetssättet är miljövänligt och innebär ett vi minimerar papperskonsumtion och ett avsevärt minskat resande.

Våra medarbetare vidareutbildar sig främst genom e-learning via Bjurfors Academy. På så vis kan vi kan minimera resandet i samband med medarbetarnas fortbildning.

För att minimera resandet inom Bjurfors är merparten av våra interna och externa möten digitala.

Vid tjänsteresor uppmanar vi våra medarbetare att, när det är möjligt, använda tåg som transportmedel i stället för bil eller flyg. Om flyg är nödvändigt uppmanas alla medarbetare att klimatkompensera sin flygresa.

Trots Bjurfors stora geografiska spridning håller vi lokala interna konferenser för att inte behöva transportera våra medarbetare runt om i landet.

Hållbara inköp

I våra inköp prioriterar vi ekologiska och rättvisemärkta produkter.

Återvinning

Vi källsorterar och återvinner allt som är möjligt på våra kontor.

Energiförbrukning

Vi strävar efter att reducera vår energiförbrukning genom att släcka lampor och stänga av datorer och annan utrustning när de inte används, samt stänga av luftkonditioneringen när ingen vistas i lokalerna.

Vi strävar efter att våra elleverantörer ska erbjuda oss ursprungsmärkt, förnybar el. Vi tar ett samhällsansvar genom att erbjuda våra kunder tips och råd för minskad elförbrukning via webinarier och andra utbildningstillfällen.

Vårt sociala ansvar

Vårt sociala ansvar

Vi på Bjurfors är ett ansvarstagande företag och är särskilt måna om andra människor och vet att vi som stor mäklaraktör har ett stort socialt ansvar. Här är några exempel på det vi på Bjurfors gör för att ta detta ansvar.

Ansvarsfull samhällsaktör

Bjurfors driver årligen lokala initiativ för att stötta människor som har det svårt i samhället samt ger årliga donationer till välgörande ändamål.

Vi har ett genuint intresse för föreningslivet och stöttar många lokala föreningar.

Bjurfors bjuder löpande in till utbildningar/föredrag kring aktuella frågor såsom tips för elbesparingar och deklarationshjälp.

Kommunikation och marknadsföring

Vi presenterar alltid en nyanserad och sanningsenlig bild av bostadsmarknaden. Vi undviker att göra uttalanden som skapar onödig oro utan har alltid syftet att ge våra kunder den information som de behöver för att kunna fatta grundade beslut inför sina kommande bostadsaffärer.

Attraktiv arbetsgivare

Vi arbetar aktivt med landets lärosäten och erbjuder studenter arbetsmöjligheter under studietiden på olika avdelningar inom bolaget.

Hållbara medarbetare

Hållbara medarbetare

Vi på Bjurfors har ett stort engagemang i våra medarbetare, de är det viktigaste vi har och deras välbefinnande är en förutsättning för hela vår affär. Här följer några av de initiativ vi på Bjurfors driver för att behålla våra nöjda medarbetare.

Bjurfors har regelbundna medarbetarundersökningar för att säkerställa att medarbetarna mår bra och i förekommande fall sätta in insatser och resurser för att uppnå så nöjda medarbetare som möjligt.

Arbetsmiljö är en kärnfråga för Bjurfors och medarbetarnas såväl fysiska som psykiska hälsa är alltid i fokus.

Bjurfors värdesätter sina medarbetares välbefinnande och hälsa. Därför erbjuds friskvårdsbidrag och lokala aktiviteter som främjar hälsa och välmående.

Bjurfors erbjuder medarbetarna olika sociala aktiviteter för att skapa en så trivsam arbetsmiljö som möjligt, på initiativ av såväl Bjurfors som medarbetarna själva. Allt ifrån afterwork, konferenser till gemensamma träningspass och tävlingar.

Bjurfors arbetar aktivt med att ha den lägsta personalomsättningen i branschen och vi kan erbjuda våra medarbetare en rad olika karriärvägar inom bolaget.

Bjurfors arbetar också aktivt för att ha branschens bästa och mest engagerade ledare, vi erbjuder löpande ledarskapsutbildningar till alla våra ledare.

Vi har en organisation som utgår från ett demokratiskt och jämställt synsätt. Idag råder jämn könsfördelning på Bjurfors ledande befattningar. *

Vi erbjuder löpande kompetensutveckling och utbildning till våra medarbetare och ger även medarbetarna möjlighet att önska vilka utbildningar som ska tas fram. Vi erbjuder vår utbildningsbank, Bjurfors Academy, som är anpassad för respektive medarbetare och marknad.

Vi arbetar för att ständigt få våra medarbetare att må bra oavsett var de befinner sig i livet, genom att bland annat underlätta för föräldralediga och småbarnsföräldrar via anpassad målstyrning och annan organisatorisk support.

Bjurfors ska vara en arbetsplats fri från diskriminering, trakasserier och kränkning. Alla anställda ska ha samma rättigheter och möjligheter vad gäller arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

*Baserat på ledande befattningar under 2023.

Våra hållbara affärer

Våra hållbara affärer

Det vi gör ska vara såväl lönsamt som hållbart, både för oss och för våra kunder. Här är lite av det vi på Bjurfors gör för hållbara affärer.

Kundbemötande

Med hjälp av kontinuerlig fortbildning av våra medarbetare säkerställer vi att de har rätt förutsättningar att ge den bästa servicen och upplevelsen för våra kunder.

Vi kan erbjuda våra kunder såväl finansieringshjälp som juridiskt stöd via seriösa samarbetspartners.

Vi har ett arbetssätt där vi, i jämförelse med traditionella arbetssätt för fastighetsmäklare, följer kunden och inte de bostäder vi förmedlar. Det här medför att vi följer kunden genom hela ”bostadskarriären” och kan ge rådgivning utifrån kundens exakta behov och förutsättningar.

Kvalitet

Vi följer genom löpande utvärdering upp vårt arbete med hjälp av kundundersökningar för att säkerställa kvalitet och kundupplevelse.

Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster för att möta nya regler, nya behov och ny teknik.

Lagkrav

Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade kring myndigheternas regelverk och lagkrav som gäller vår bransch, som till exempel penningtvätt. Vi arbetar löpande för att efterleva dessa krav och lagar.

Etik

Vår verksamhet ska präglas av god affärssed, hög affärsmoral och stort ansvar för våra kunders integritet och behov.

Vi främjar en sund konkurrens på marknaden, vilket innebär att vår marknadsföring är korrekt samt att vi aldrig misskrediterar våra konkurrenter.

Ansvar
Ansvarig för denna policy är Kristina Forsgren. Policyn revideras kontinuerligt.