Vi hjälper dig att göra en lyckad bostadsaffär

Att köpa en fastighet på Mallorca kan bli ditt livs affär, både känslomässigt och ekonomiskt. Att äga en bostad här innebär ju att skapa sig en helt ny tillvaro på en fantastisk plats i världen. Och i de flesta fall ökar fastigheten snabbt i värde - Mallorcas fastighetsmarknad har historiskt varit mycket mer stabil än fastlandets. Bjurfors Spanien erbjuder dig all den kunskap och erfarenhet som krävs för att du ska känna dig trygg genom hela processen.

Här följer några direkta tips från oss:

GÖR EN ÖNSKELISTA
Börja med att skriva en önskelista över vad som är viktigt för dig. Det kan handla om läge, pris, storlek, eller placering i fastigheten. Är det viktigt med utsikt och i vilket väderstreck ska terrassen ligga? Vill du ha nära till strand, pool, flygplats, golfbana eller skolor? Tänk också̊ igenom vilket skick bostaden bör vara i. Kan den till exempel ha vissa renoveringsbehov eller måste den vara inflyttningsklar? Rangordna din önskelista och fundera på̊ hur realistiska önskemålen är.

BESÖK OLIKA PLATSER
Ägna lite tid åt att besöka de olika städer och byar som kan vara av intresse. Vi på Bjurfors hjälper gärna till med att matcha dig mot rätt ort utifrån dina önskemål.

LETA BOSTAD
För att hitta din bostad finns det olika vägar att gå̊. Den vanligaste är att söka på internet. Varje mäklare har sin egen webbplats men det finns även en olika portaler. Det finns ingen motsvarighet till Hemnet, det vill säga en gemensam portal där samtliga bostäder presenteras. Bostadsbeskrivningarna är ofta knapphändiga och ibland kan du hitta en bostad som säljs av olika mäklare i samma portal ibland till helt olika pris. Många bostäder ligger kvar på nätet, trots att köpeprocessen kan ha pågått i månader. Det ger ett intryck av att det finns fler bostäder till salu än vad det egentligen gör. Därför är det bra att redan från början ha kontakt med en seriös mäklare. Vi på Bjurfors hjälper dig gärna att ta fram ett bra urval av bostäder utifrån dina önskemål.

VÄLJ MÄKLARE
De flesta mäklarna på Mallorca samarbetar med varandra, där den ene representerar säljaren och den andre köparen. På Bjurfors har vi vårt fokus på att förstå vad just du vill ha för att kunna matcha dig med din drömbostad. När vi får i uppdrag att leta en bostad åt dig går vi igenom inte bara vårt eget register utan vi tittar även på sådant som andra mäklare har till salu för att hitta det bästa möjliga åt dig. Vid försäljning delar vi på provisionen med den säljande mäklaren. Det blir alltså inte dyrare att köpa på detta sätt eftersom mäklarna delar på förmedlingsprovisionen. Du som kund får på detta sätt inte bara tillgång till ditt mäklarkontors utbud utan hela marknadens.

GÅ PÅ VISNING
Öppna visningar förekommer sällan i Spanien, de är i regel individuella. Kontakta oss i god tid, ungefär tre veckor, innan du ska komma till Mallorca så att vi hinner ta kontakt med säljaren och eventuellt få nycklar. Vi förser dig med all nödvändig information för att du ska kunna komma vidare vägen mot en egen bostad i Spanien.

ATT ÄGA EN LÄGENHET
En skillnad när det gäller lägenhetsköp är att det inte finns någon ekonomisk förening i fastigheten. Det finns en förening och en ordförande, men föreningen har ingen ekonomi. Detta återspeglas i att de månadsavgifter som betalas till föreningen endast bestar av kostnader för driften av fastigheten och eventuella gemensamhetsanläggningar. Avgiften omfattar alltså inte pengar till reparationsfonder etc. Därför är det viktigt att du låter en teknisk arkitekt genomföra en besiktning av såväl lägenheten som fastigheten för att klargöra vilka reparationer som kan tänkas komma. Då får du en uppfattning om vilka kostnader som kan uppstå̊ och fördelas på̊ fastighetens samtliga bostäder.

VAD ÄR LÄGENHETEN VÄRD?
Det är inte lika lätt att bestämma ett marknadsvärde i Spanien. Statistiken är inte lika tillgänglig och noggrann som hemma i Sverige. Vi på Bjurfors har dock tillgång till statistik som gör det möjligt att snabbt få en uppfattning om värdet på̊ en fastighet. Det går även att anlita oberoende värderingsinstitut. En sådan värdering är ofta ett krav från banken om du skulle vilja ta ett hypotekslån, den görs och bekostas då av köparen.

FÖRVÄRVSKOSTNADER TILLKOMMER PÅ PRISET
Var beredd på att det tillkommer förvärvskostnader när du köper. På existerande bostäder uppgår de till ca 12–15 % av inköpspriset. En mindre del är notariens arvode, resten är skatter till kommun, provins och stat. Dels för köplikviden, dels för avgifter på en eventuell lånedel samt avgiften för juridiskt ombud. Den exakta procentsatsen beror på försäljningspriset och i vilken kommun fastigheten ligger. Vi på Bjurfors kan både förklara och ge dig en exakt kostnad per bostad, när det blir dags.

MÄKLARARVODE BETALAS INTE AV KÖPAREN
Mäklararvodet är inbakat i utgångspriset och mäklaren har med andra ord uppdrag att sälja till visst pris och med viss provision. Mäklararvodet betalas alltså av säljaren.

KÖPAREN VÄLJER NOTARIE
Köparen väljer fritt notarie. Välj redan från början en kompetent och förtroendefull notarie som kommunicerar väl med sina kunder. Vi på Bjurfors kan självklart rekommendera sådana. Till notarien går du även för att registrera krediter, upprätta testamenten, göra arvsskiften med mera.

Nu vet du hur det går till. Är du redo att köpa? Fyll i vårt formulär!