Att sälja bostad i Spanien

Vid försäljning av bostad i Spanien är det viktigt att förstå att processen är annorlunda än i Sverige och att den tar längre tid.

Överförandet av äganderätt till en bostad i Spanien går genom en spansk notarie. Försäljningsprocessen i Spanien kan vara mer komplicerad och ta längre tid än i Sverige. Så här går det till – fram till det sista mötet med notarien.

INHÄMTANDE AV INFORMATION
TEKNIK. Som säljare är du skyldig att före försäljningen låta göra en energideklaration av bostaden. Denna skall sedan överlämnas till köparen i samband med försäljningen. Bjurfors Marbella kan rekommendera duktiga samarbetspartners som utför energideklarationer.

JURIDIK. Säljaren ska kunna tillhandahålla samtlig dokumentation om bostaden, det vill säga ägarbevis, inflyttningslicens, information om fastighetsskatt och föreningsavgift med mera.

Vi hjälper dig med den ekonomiska kalkylen.

MARKNADSVÄRDE. En bedömning av värdet måste göras. De flesta ägare har uppskattat värdet på sin bostad en smula i överkant. Vi hjälper dig att ta fram referenser på likvärdiga sålda bostäder. På Bjurfors har vi tillgång till databaser och kan snabbt ta fram referenspriser i de flesta områden.

FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG
VAL AV MÄKLARE. Valet bör baseras på mäklarens möjligheter att finna spekulanter, mäklarens kompetens och engagemang att försvara uppdragsgivarens intressen. Intervjua gärna flera mäklare innan du bestämmer dig. Fråga om mäklarkompetens, hur de marknadsför sina bostäder, inom vilka språkområden de marknadsförs, vilka webbplatser man utnyttjar osv. På Bjurfors Marbella föreslår vi alltid en komplett marknadsföringsplan i samband med att vi tar ett uppdrag. Du kommer att upptäcka att detta är inte är så vanligt på den spanska bostadsmarknaden.

VAL AV AVTAL. Försäljningsuppdraget kan vara exklusivt eller icke-exklusivt, det vill säga om en enda eller om flera olika mäklare får uppdraget. Om du som säljare väljer ett exklusivt avtal – vilket är den allmänna trenden – bör du försäkra dig om att mäklaren är med i samarbetsorganet Resales Online. Medlemskapet gör att mäklaren kan presentera din bostad i denna organisations gemensamma mäklardatabas. På så sätt vidgas kretsen av potentiella köpare markant. Om du väljer icke-exklusivt uppdrag bör självklart de mäklare som valts ut komplettera varandra, det vill säga arbeta med olika typer av köpare.

UPPFÖLJNING AV MÄKLARENS AKTIVITETER.
Följ upp din mäklares marknadsföringsåtgärder. En mäklare har hundratals olika aktiviteter på gång och det gäller att komma högt upp på prioriteringslistan. Vi på Bjurfors Marbella har stort fokus på dig som kund, och vi kommer att hålla dig informerad och uppdaterad under hela processen.

FÖRHANDLING. Av naturliga skäl har köpare och säljare motsatta intressen. Förhandlingen sköts av mäklaren men en intensiv dialog mellan säljare och mäklare kan öka kreativiteten och ge lösningar på många problem. Bjurfors Marbella hjälper dig och köparen att knyta ihop säcken.