Bjurfors Nerja hjälper dig till en lyckad bostadsaffär

Vill du sälja din bostad i Spanien? Det är inte alls komplicerat, det är bara annorlunda. Allt du behöver göra är att bestämma dig för att sälja. Resten tar vi på Bjurfors Nerja hand om!

Att köpa eller sälja en bostad i Spanien skiljer sig från att göra en bostadsaffär i Sverige. När du ska sälja en bostad i Spanien gäller andra regler, andra lagar och en affärskultur som skiljer sig från den svenska.

Bjurfors Nerja erbjuder dig all den kunskap och erfarenhet som krävs för att du ska känna dig trygg genom hela säljprocessen. Vi har en gedigen kunskap och stor erfarenhet, vilket ger dig som säljare de bästa förutsättningarna för en lyckad bostadsaffär.

Vi förmedlar nyproduktion, lägenheter, radhus, villor, tomter och kommersiella fastigheter i området.

Steg för steg
  1. Försäljningsprocessen börjar först när intagsprocessen är klar och bostaden är marknadsförd i våra olika kanaler så som hemsidan, sociala medier och vårt aktuella kundregister mm.
  2. När vi får ett bud från en potentiell köpare så inleder vi en förhandling med dig som säljare.
  3. När man har kommit överens om ett pris skriver man ett reservationsavtal och köparen betalar in en reservationsavgift. Denna är allt ifrån 4,000 euro och uppåt, beroende på köpeskillingen.
  4. Köparen är ansvarig för att undersöka bostaden innan denne skriver på köpekontrakt. Detta ska då stipuleras som villkor i reservationskontraktet, tex låneansökan eller besiktning och säljaren måste självklart godkänna dessa villkor för att man ska kunna skriva på köpekontraktet. Det är viktigt att komma ihåg att bostaden säljs i befintligt skick. Vi på Bjurfors Nerja har olika besiktningsmän som vi kan tipsa köparen om.
  5. Köpekontraktet skrivs normalt på inom 10 arbetsdagar efter att man har signerat reservationskontraktet, om man inte har en besiktning, då kan det ta upp till 3 veckor efter signerandet av reservationskontraktet. Har du ett juridiskt ombud tar denne härifrån och framåt hand om säljprocessen.
  6. Vid undertecknandet av köpekontraktet betalar köparen in en handpenning på 10% av köpeskillingen, minus reservationsavgiften.
  7. Man skriver också in när tillträdesdagen ska vara i köpekontraktet. Detta är något som ni som säljare kommer överens om med köparen via oss på Bjurfors. Det kan vara allt från ett par månader till upp till ett år beroende på omständigheterna.
  8. Den resterande delen av köpeskillingen, dvs 90%, betalas direkt till dig som säljare med en certifierad bankcheck av köparens juridiska ombud, när man skriver under lagfarten hos notarien.
  9. El, gas, vatten med mera tecknas över till köparen på tillträdesdagen. Detta är något som dennes juridiska ombud säkerställer, om du har valt att ha ett sådant.
  10. Ägarbytet av bostaden är nästan alltid samma dag som undertecknandet av slutavtalet hos notarien.
Värdering

Vi på Bjurfors Nerja har god erfarenhet av den lokala bostadsmarknaden och kan värdera din bostad kostnadsfritt. Tillsammans med dig som säljare går vi sedan igenom de betydande faktorerna som läge, efterfrågan och referensobjekt och tillsammans kommer vi överens om utgångspriset. Om din bostad redan ligger ute hos andra mäklare måste priset vara samma hos alla.

Mäklare

Försäljningsuppdraget kan vara exklusivt eller icke-exklusivt. Ett icke-exklusivt uppdrag innebär att flera mäklare får annonsera och visa din bostad.

Fördelen med att ha oss på Bjurfors Nerja som exklusiv mäklare är att vi bland annat erbjuder innovativ marknadsföring och representerar köpklara kunder. Vi samarbetar också med flera andra stora och internationella byråer för att nå ut med er bostad till så många kunder som möjligt samtidigt som ni som säljare bara har en kontakt. Detta gör det enklare för er.

Dokumentation

Du lämnar in dokumentation om bostaden till oss på Bjurfors Nerja. Exempel på bostadens handlingar är lagfart, energicertifikat, fastighetsskatt, föreningsavgift och driftskostnader. Bjurfors Nerja berättar vilka dokument som behövs i just ditt fall. Vi behöver också tillgång till bostaden för att fotografera och filma som vi sedan använder i vår marknadsföring.

Visning

I Spanien visar mäklaren bostaden för en kund i taget. Ofta har kunden rest hit för att hinna se ett antal bostäder. Om säljaren inte är på plats brukar mäklaren ha en egen nyckelkopia. Vi på Bjurfors Nerja ger alltid feedback efter en visning, för att hjälpa dig som säljare att förstå spekulantens upplevelse av bostaden.