Köpprocessen i tio steg

Att köpa bostad är en stor affär, både i Spanien och i Sverige. Vissa steg i processen är samma, andra skiljer sig åt. Vi på Bjurfors hjälper dig genom hela processen före, under och efter köpet. Du är alltid välkommen att kontakta oss här om du har några frågor.

1. FÖRBERED FINANSIERINGEN
Innan du aktivt börjar söka efter rätt bostad i Spanien bör du se över hur köpet ska finansieras. Då kan du agera snabbt när rätt bostad väl dyker upp. Generellt kan du belåna den spanska bostaden med 50–70 % av marknadsvärdet, lånet blir då i euro. Ett annat alternativ är att belåna din svenska bostad i Sverige. Då blir lånet förstås i svenska kronor. Det går att göra båda alternativen i kombination. Vi hjälper dig att hitta ett bra upplägg.

2. TA KONTAKT MED EN ADVOKAT
En stor skillnad är att köparen i Spanien – många gånger även säljaren – företräds av ett juridiskt ombud. Det juridiska ombudet hjälper dig genom hela affären och tillvaratar endast dina intressen. Om du lånefinansierar med den spanska bostaden som säkerhet måste ditt juridiska ombud vara godkänt av aktuell bank att handlägga även lånedelen. Vi på Bjurfors förmedlar gärna kontakt med ett lämpligt juridiskt ombud.

3. SKAFFA ETT NIE-NUMMER – NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EXTRANJEROS
För att kunna äga en bostad i Spanien behöver du ha ett spanskt skatteidentifikationsnummer, ett så kallat NIE-nummer. Först då kan du registreras som ägare i lagfartsregistret. Du kan ansöka om NIE-nummer hos spanska ambassaden eller konsulatet i Sverige, alternativt på en spansk polisstation. Observera att intyget för NIE-nummer är giltigt i endast tre månader. (Därefter behöver du ett nytt intyg, inte ett nytt nummer).

4. LÄGG ETT BUD
När du har hittat en bostad som du vill ha, lägger du ett bud. I de flesta fall läggs budet under utgångspriset. I undantagsfall kan det blir budgivning uppåt, men det vanligaste är att du är ensam budgivare och kan inleda en förhandling med säljaren.

5. UNDERSÖK BOSTADEN
Som köpare är du ansvarig för att noggrant undersöka bostaden innan du skriver på köpekontrakt, alternativt kan avsteg från detta villkoras i köpekontraktet. Vi på Bjurfors kan rekommendera duktiga, oberoende tekniska arkitekter. Det viktiga är att bostaden generellt säljs i befintligt skick och att det ofta, med några få undantag, är mycket svårt att reklamera något efter påskrivet kontrakt. Ditt juridiska ombud hjälper dig med undersökningen av bostadens legala skick.

6. SKRIV OPTIONSKONTRAKT
När du är överens med säljaren om alla villkor som ingår i försäljningen skrivs ett ”Opción de Compra” – ett optionskontrakt på köpet. Vissa villkor är obligatoriska och fastställda i lag, andra är fria villkor mellan parterna. Vissa villkor kan vara av sådan art att om de inte uppfylls så faller affären, exempelvis villkor om lån. I samband med detta avtal betalar du också handpenning. Denna är normalt på 10 % av köpeskillingen.

7. BETALA OCH UNDERTECKNA KÖPEBREVET
På tillträdesdagen träffas du och säljaren med era respektive ombud samt hos Notarius Publicus. Din mäklare från Bjurfors är med också. Här upprättas ”Escritura Pública de Compraventa” – köpebrevet. Vid detta tillfälle säkerställs köparens och säljarens identiteter samt bostadens legala skick. Även lånet hanteras för registrering av notarien. Det här är en trygghet för dig.
Den resterande delen av köpeskillingen samt notariatavgift och transaktionsskatter betalas direkt till notarien med en certifierad bankcheck. Notarien tar emot köpeskillingen och distribuerar den till säljaren. Det är notarien som häver ett eventuellt gammalt lån på bostaden samt ordnar med ett eventuellt nytt lån. Notarien betalar också skatter, lagfartsavgifter och hypoteksavgifter.

8. NU FÅR DU NYCKLARNA I DIN HAND
Tillträde till bostaden är nästan alltid samma dag som ni skriver under ”Escritura Pública de Compraventa” – köpebrevet. Hos notarien får du nycklarna och kan omedelbart gå till bostaden. Eftersom den alltid köps i befintligt skick är det, viktigt att du har inspekterat bostaden före tillträdet.

9. ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGAR
Din advokat hjälper dig normalt att teckna abonnemang för el, gas och vatten i samband med tillträdet. Viktigast är dock din hemförsäkring som måste gälla från och med tillträdesdagen. Din mäklare vägleder dig gärna med allt sådant praktiskt.

10. NJUT
Wow! Nu är du ägare till en bostad på vackra, soliga Mallorca. I samma stund som du vrider om nyckeln till din nya bostad kan du börja njuta av livet här. Varmt välkommen till Mallorca!

Nu vet du hur det går till. Är du redo att köpa? Fyll i vårt formulär!