Vi hjälper dig till en lyckad bostadsaffär

Att köpa eller sälja en bostad i Spanien skiljer sig mycket från att göra en bostadsaffär i Sverige. Bjurfors Marbella erbjuder dig all den kunskap och erfarenhet som krävs för att du ska känna dig trygg genom hela processen.

Överförande av äganderätt till en spansk bostad går alltid genom en spansk notarie. Det är notarien som garanterar att överförandet av ägandet går till på ett korrekt sätt. Det är också notarien som slutligen upprättar ägarbeviset, det så kallade ”Escritura Pública de Compraventa”.
Affären avslutas med ett högtidligt och nästan ceremoniellt möte på notariens kontor. Här skriver köpare och säljare under en rad dokument. Pengar och nycklar byter ägare. Men vägen fram till detta sista handslag är inte alldeles okomplicerat.

Vi förmedlar nyproduktion, lägenheter, radhus, villor och kommersiella fastigheter i området.

DET HÄR BÖR DU KÄNNA TILL
ÖNSKELISTA. Börja gärna med att skriva en önskelista över vad som är viktigt i ditt framtida boende. Det kan handla om läge, pris, storlek, eller placering i fastigheten, om det rör sig om en lägenhet. Är det viktigt med utsikt och i vilket väderstreck ska terrassen ligga? Vill du ha nära till strand, pool, flygplats, golfbana eller skidort? Tänk också igenom vilket skick bostaden bör vara i. Kan den till exempel ha vissa renoveringsbehov eller måste den vara inflyttningsklar? Rangordna din önskelista och fundera på hur realistiska önskemålen är. Vad är viktigast?

PLATS. Ägna tid åt att besöka de olika städer och byar som kan vara av intresse. Vi på Bjurfors Marbella hjälper gärna till med att matcha dig mot rätt ort utifrån dina önskemål.

BOSTADEN. I Spanien finns det exklusiva och icke-exklusiva försäljningsmandat. Icke-exklusiva uppdrag innebär att bostaden ligger ute till försäljning hos flera olika mäklare. Detta medför oftast att mäklaren lägger mindre energi på försäljningen och att budgeten är blygsam, när det gäller kvalitet på presentation, foto, bostadsbeskrivningar med mera. Prissättningen av bostaden är oftast gjord av säljaren själv. Priserna på likvärdiga bostäder kan därför variera kraftigt. Detta kan bero på önskemål om ett snabbt avslut eller på säljarens mer eller mindre realistiska marknadsbedömning.

MARKNAD. För att hitta din bostad finns det olika vägar att gå. Den vanligaste är att söka på internet. Varje mäklare har sin egen webbplats men det finns även en uppsjö av olika portaler. Tyvärr finns det ingen gemensam portal där samtliga bostäder presenteras. Bostadsbeskrivningarna är ofta knapphändiga och du hittar inte sällan en bostad som säljs av olika mäklare i samma portal ibland till helt olika pris. Många bostäder ligger kvar på nätet, trots att köpeprocessen kan ha pågått i månader. Det ger ett intryck av att det finns fler bostäder till salu än vad det egentligen gör. Bjurfors Marbella hjälper dig gärna att ta fram ett bra urval av bostäder utifrån dina önskemål.

Vi hjälper till med att matcha dig mot rätt ort utifrån dina önskemål

VÄLJ MÄKLARE. De flesta fastighetsmäklare i Spanien kan ha ett antal uppdrag för säljare. Samtidigt arbetar de med köpare på ett sätt vi svenskar inte är vana vid. Mäklarna tar då – inte sällan informella– köpuppdrag. De flesta mäklare samarbetar med varandra, där den ene representerar säljaren och den andre köparen. På Bjurfors Spanien har vi vårt fokus på att förstå vad just du vill ha för att kunna matcha dig med din drömbostad. När en säljare har lagt ut ett försäljningsuppdrag till en mäklare läggs bostaden ut i en gemensam databas. Databasen är intern för de mäklare som är med i samarbetsorganisationen MLS. Det finns flera MLS-organisationer beroende på verksamhetsort. Bjurfors medarbetare är alltid anslutna till MLS-organisationen på sina respektive orter. Får vi uppdrag av en köpare att leta bostäder går vi omedelbart in i databasen och letar fram lämpliga bostäder. Vid försäljning delar vi på provisionen med den säljande mäklaren. Det blir alltså inte dyrare att köpa på detta sätt eftersom mäklarna delar på förmedlingsprovisionen. Du som kund får på detta sätt inte bara tillgång till ditt mäklarkontors utbud utan hela marknadens.

BESÖK. Öppna visningar förekommer ytterst sällan i Spanien, de är i regel individuella. Ibland har mäklaren inte nycklarna, istället finns säljaren på plats. Vid ett första besök får spekulanten ofta, med våra mått mätt, en synnerligen knapphändig information. Du tvingas nästan ”pumpa” mäklaren på fakta. Bjurfors Spanien förser dig med all nödvändig information för att du ska kunna komma vidare vägen mot en egen bostad i Spanien.

Vi strävar alltid efter att ge bästa möjliga service såväl under som efter genomförd affär.

EKONOMI. En stor skillnad när det gäller lägenhetsköp är att det inte finns någon ekonomisk förening i fastigheten. Det finns en förening och en ordförande, men föreningen har ingen ekonomi. Detta återspeglas i att de månadsavgifter som betalas till föreningen endast består av kostnader för driften av fastigheten och eventuella gemensamhetsanläggningar. Därför är det viktigt att du låter en teknisk arkitekt genomföra en besiktning av såväl lägenheten som fastigheten. Detta för att klargöra vilka reparationer som kan tänkas komma. Då får du en uppfattning om vilka kostnader som kan uppstå och fördelas på fastighetens samtliga bostäder.

MARKNADSVÄRDE. Det är inte alltid så lätt att förstå marknadsvärdena i Spanien. Statistiken är inte lika tillgänglig och noggrann som hemma i Sverige – du får själv göra hemläxan. Ställ krav på mäklaren så att du får så mycket information som möjligt. Bjurfors Marbella har tillgång till statistik som gör det möjligt att snabbt få en uppfattning om värdet på en fastighet. Det går även att anlita oberoende värderingsinstitut. En sådan värdering är ofta ett krav från banken, den görs och bekostas då av köparen.

FÖRVÄRVSKOSTNADER. Dessa kostnader betalas av köparen. På existerande bostäder uppgår de till ca 12–15 % av inköpspriset. En mindre del är notariens arvode, resten är skatter till kommun, provins och stat. Dels för köpelikviden, dels för avgifter på en eventuell lånedel samt avgiften för juridiskt ombud. Den exakta procentsatsen beror på köpeskillingen och i vilken provins fastigheten ligger. Bjurfors Marbella kan både förklara och ge dig en exakt kostnad per bostad, när det blir dags.

MÄKLARARVODEN. Dessa arvoden är inbakade i utgångspriset och mäklaren har med andra ord uppdrag att sälja till visst pris och med viss provision. Mäklararvodet betalas alltså av säljaren.

Med en bostad i Spanien kan du njuta av livskvaliten och det varma och sköna klimatet.