”Amorteringskrav hämmar storstadsregionernas utveckling”

Finansinspektionens förslag till amorteringskrav riskerar att få allvarligt negativa effekter för storstadsregionernas utveckling och svensk ekonomi.

Priserna på bostadsmarknaden i Stockholm ökat med mer än 100 procent de senaste 10 åren. Främsta orsaken är att utbudet inte möter en ökad efterfrågan, ett resultat av en kraftig befolkningstillväxt och att få nya bostäder byggs. Till detta tillkommer olika hinder på marknaden som minskar rörligheten och därmed utbudet i form av reavinstskatt, räntekostnad på uppskovet vid reavinst, stämpelskatt, bolånetak och nu amorteringskravet. Dessa hinder minskar inte bara rörligheten på bostadsmarknaden i storstadsregionerna, de bidrar även till att minska rörligheten på arbetsmarknaden. Det är olyckligt både utifrån ett samhällsekonomiskt och privatekonomiskt perspektiv.

För att Stockholm och andra storstadsregioner ska utvecklas behöver vi kompetens utifrån, från andra länder och från andra regioner i Sverige. Redan idag när Stockholms bostadspriser är flera gånger högre än vad de är på många mindre orter i Sverige är det ett hinder för många. För de flesta som flyttar från en mindre ort till Stockholm innebär de ökade bostadskostnader med flera hundra procent. Med det föreslagna amorteringskravet blir bördan än värre. I de flesta fall kan det handla om ytterligare kostnader på mer än 6000 kronor per månad.

Många unga som flyttar till Stockholm och andra storstadsregioner har arbete och är i början av sina karriärer. Lönerna kommer för de flesta att öka med åren vilket borgar för att de kommer att ha råd med sin bostad och att amortera av sina lån. Men i stunden då de tackar ja till arbete i Stockholm är situationen annorlunda. Ett amorteringskrav kan för dessa innebära att de tackar nej till att flytta och nej till jobb som bidrar till Stockholms och därigenom Sveriges utveckling.

För Stockholm är trots allt Sveriges tillväxtmotor. När Stockholm växer så växer Sverige. Minskad rörlighet på bostadsmarknad och arbetsmarknad i Stockholm utgör därför ett hot mot tillväxt, jobb och välfärd för hela landet. Flera undersökningar, inklusive Småföretagarbarometern, visar att brist på lämplig personal redan utgör ett av de största expansionshindren för företag i storstadsregionerna. Det vore djupt olyckligt om kommande reformer ytterligare försvårar för företag som vill expandera och bidra till framtida tillväxt.

Amorteringar behövs, men frågan är om ett amorteringskrav är lösningen. Ett amorteringskrav som gäller för alla riskerar att slå hårt mot en viktig grupp av unga drivna människor som befinner sig i början av sin karriär som vill bo i någon av Sveriges storstäder. Det kan få förödande konsekvenser för Stockholms utveckling om unga väljer att inte flytta till Stockholm på grund av ett amorteringskrav. Istället för ett amorteringskrav som straffar unga bör myndigheter och politiker fokusera på att öka utbudet av bostäder och stimulera rörligheten och utbudet på bostadsmarknaden genom att minska på de flyttskatter som idag hindrar människor från att flytta.

Örjan Hultåker, ordförande Företagarna Stockholms stad
Pontus Kopparberg, vd Bjurfors Stockholm