Bjurfors Näringsliv förstärker i Öresundsregionen

- Malmö

Bjurfors Näringsliv är glada för att kunna välkomna Mikael Ekman, som har en mångårig och bred erfarenhet av Öresundsmarknaden.