Hoppa till innehåll
Budgivning - ett vackert och stilrent kök i mörka och släta köksluckor i trä och grå marmor på köksbänk och köksö.

Hur fungerar budgivning?

Vi guidar dig i processen kring budgivning när du ska köpa bostad.

Så fungerar budgivning

Vi vet att budgivningen både kan skapa oro och stress och att många ställer sig osäkra och fundersamma inför denna del i köpprocessen. Vår ambition är att köpare och säljare ska känna sig trygga genom hela sin bostadsaffär och vill därför ge dig information om hur vår budgivningsprocess fungerar.

Vi tillämpar vanligen en så kallad öppen budgivning, vilket innebär att mäklaren löpande redovisar det högsta budet till budgivarna, som då har möjligheten att bjuda över varandra. Mäklaren noterar samtliga bud med namn på budgivaren, tidpunkt och bud, samt eventuella erbjudanden/villkor med budet. Viktigt är dock att känna till att villkoren för öppen budgivning kan ändras under budgivningens gång, läs mer nedan.

Det är säljaren som beslutar vem han eller hon vill sälja till och om något bud av någon anledning ska väljas bort.

I samband med tillträdet lämnas budgivningslistan ut till säljare och köpare. Listan arkiveras därefter och sparas av mäklaren tillsammans med övriga dokument rörande bostadsaffären. Det är enbart avtalsparterna som har rätt till budgivningslistan.

Tänk på att...

 • Säljaren har fri prövningsrätt och är aldrig juridiskt bunden till några överenskommelser beträffande budgivningen.
 • Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av köpare och säljare måste mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren.
 • Mäklaren kan inte ge några löften till någon om att få köpa utan ska göra klart för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer.
 • Det vanligaste scenariot är att den som lagt högsta budet får köpa bostaden. Det finns dock undantag eftersom det är säljaren som beslutar vem han eller hon vill sälja till och om något bud av någon anledning ska väljas bort.
 • Säljaren kan börja med öppen budgivning och under processen ändra sig till att acceptera ett villkorat bud som inte förs fram och redovisas till andra budgivare ett så kallat dolt bud. Mäklaren följer då säljarens instruktioner om att inte framföra budet till övriga budgivare.

Med anledning av ovanstående rekommenderar vi parterna att så snart som möjligt efter avslutad budgivning eller överenskommelse få undertecknat köpekontraktet.

Budgivning via BankID

De flesta budgivningar sköter vi genom identifiering via BankID. Det ger en smidig och trygg budgivning för alla parter, som du som budgivare enkelt hanterar direkt via din mobil. Fastighetsmäklaren godkänner dig som budgivare, och därefter lägger du bud när det passar dig – inom de ramar säljaren genom mäklaren sätter upp för budgivningen. Budgivning på vår hemsida är ett komplement, självklart kan du som spekulant lägga bud genom att kontakta mäklaren direkt.

Att presentera budgivningen löpande på vår hemsida är utgångspunkten, notera dock att det är säljaren som bestämmer vilka bud som ska presenteras där, samt skickas ut. Detta kan göra att det kan finnas bud framförda till säljaren som inte presenteras på hemsidan.

Checklista vid budgivning för mäklare:

 • Kontrollera finansieringen med köparen och erbjud boendekalkyl.
 • Ge information om budgivningsprocessen och handpenning.
 • Kontrollera att bostadsbeskrivning har erhållits och att spekulanten har tagit del av den.
 • Kontrollera med köparen om säljarens önskemål gällande tillträdesdag passar.
 • Säkerställ med spekulanten att det är okej att namnet uppges på budgivningslistan.
 • Protokollför budgivningslistan och skriv in alla bud i säljstödsprogrammet. Notera fullständigt namn på budgivaren, kundens telefonnummer, bud, tidpunkt för budet och eventuella erbjudanden eller villkor för budet. I de fall vi tar emot ett bud då vi inte sitter framför datorn lägger vi in budet i efterhand med rätt tidpunkt.
 • Budgivningslistan överlämnas till köparen och säljaren när uppdraget slutförs, vanligen vid tillträdet.
 • Budgivningslistan sparas i akten då vi arkiverar bostadsaffären efter tillträdet.

Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska hjälpa båda parter.

Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av dem bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att motparten kan ställa några krav. Här presenterar vi Fastighetsmäklarinspektionens riktlinjer om budgivning vid försäljning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter som förmedlas av fastighetsmäklare.

Mäklarens roll vid en försäljning

Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska hjälpa båda parter.

Budgivningen är inte reglerad i lag

Det finns inga i lag bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Budgivningen kan ske på många olika sätt. Bud är inte bindande, oavsett om de läggs muntligen eller skriftligen.

Olika former av budgivning

I praktiken sker budgivningen oftast enligt två olika modeller. Vid så kallad sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. Mäklaren redovisar buden för säljaren. Spekulanterna informeras inte om varandras bud. Vid så kallad öppen budgivning lämnas bud till mäklaren, som löpande redovisar högsta budet till säljare och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra.

Säljaren bestämmer över budgivningen

Säljaren bestämmer i samråd med mäklare om det ska vara budgivning och hur den i så fall ska gå till. Men säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den.

Mäklarens upplysningar om budgivningen

Spekulanterna ska informeras om hur en eventuell budgivning kommer att gå till. Alla har rätt att få veta vilka förutsättningar som gäller och att få sakliga och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp vissa villkor för försäljningen, ska mäklaren informera spekulanterna om det.

Säljaren bestämmer till vem hen vill sälja, och till vilket pris

Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen.

Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning

Det gäller även om han eller hon tagit hjälp av en mäklare. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja, inte ens om det är skriftligt, och kan när som helst ångra sig innan köpekontrakt skrivits.

Mäklaren får inte fatta egna beslut i fråga om försäljningen

Mäklaren kan inte ge några löften till någon om att få köpa, utan ska göra klart för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer. Mäklaren får dock ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spekulanter.

Mäklaren måste alltid vidarebefordra bud

Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljaren och köparen måste mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren, även om buden inte lämnas på det sätt som bestämts. Det är bara säljaren som kan besluta om ett bud av någon anledning ska väljas bort; det kan inte mäklaren göra.

Mäklaren behöver inte ge en spekulant möjlighet att bjuda över någon annans bud

Eftersom det är säljaren som helt bestämmer över budgivningen så har en spekulant ingen ovillkorlig rätt att få bjuda över ett lämnat bud. Men oftast ligger det i säljarens intresse att mäklaren låter spekulanterna höja sina bud.

Fastighetsmäklarinspektionens riktlinjer om budgivning finns på deras webbplats.

FMI om budgivning

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är den statliga myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare. Ett bra tips inför budgivningen är att läsa igenom FMI:s ”Bra att veta om budgivning”.

FMI om budgivning

Ja, jag vill sälja bostad

Våra mäklare hjälper dig som ska sälja bostad till en riktigt lyckad bostadsaffär.

Kontakta mig!

Tips & råd

Mer läsning om att köpa bostad

Vid en bostadsaffär har köparen undersökningsplikt, här får du info om vad den innebär.

Vilken är köparens undersökningsplikt?

Hur fungerar undersökningsplikten när du ska köpa villa eller bostadsrätt? Vi reder ut begreppen.

Mer om undersökningsplikt

Vad är min bostad värd? Våra mäklare på Bjurfors ger dig gärna en fri värdering av din bostad.

Vad är min bostad värd?

Nyfiken på vad bostaden är värd? Vi hjälper dig gärna med en kostnadsfri värdering.

Värdera min bostad