El procés de venda en 5 etapes

1. ACORD AMB L'AGENT IMMOBILIARI
Abans d'iniciar un procés de venda, es signa un contracte "d'encàrrec" amb l'agent. Aquest contracte regula l'encàrrec de la venda de l'habitatge.

2. TIPUS DE CONTRACTE: "CONTRACTE D'ARRES" O "OPCIÓ DE COMPRA"
Si tu com a venedor has arribat a un acord amb el comprador, es signa un contracte de compra, el anomenat contracte d'arres o d'opció de compra. El contracte inclou, entre d'altres dades, el preu, la data d'accés al l'habitatge, etcètera. Quan es signa el contracte, el comprador abona una paga i senyal, es a dir un pagament parcial del preu de compra final, el qual es paga en la data d'accés a l'habitatge. Aquest contracte es substitueix més tard per un nou contracte definitiu davant del notari.

3. CERTIFICAT DE PRIOPIAT O "ESCRIPTURA PÙBLICA DE COMPRA-VENDA"
El dia d'accés a l'habitatge, al despatx del notari, us trobeu tu i el comprador plegats amb l'agent immobiliari i el gestor/advocat. És la responsabilitat del comprador triar el notari i reservar hora. Davant del notari es controla la identitat del comprador i del venedor així com l'estat legal de l'habitatge. En aquest moment, el comprador obté el seu certificat legal de propietat, l'anomenada "Escriptura pública de compra-venda".

4. PAGAMENT
El notari rep el pagament i és el responsable de ingressar els imposts i les taxes, així com de fer-te arribar el import final de la venda de l'habitatge. Tu has d'entregar les claus al comprador, el qual ja pot accedir a l'habitatge un cop finalitzada la reunió.

5. CÁCUL DELS IMPOSTOS
Si tu en qualitat de venedor tens la teva residència fiscal fora d'Espanya, en el moment de la venda només rebràs el 97% del preu de compra. El comprador ha de pagar el 3% restant a la Hisenda espanyola. Això es una mena de seguretat perquè puguis complir amb els teus deures fiscals i declaris la plusvàlua de la teva venda a Espanya. Més tard, i quan hagis complert tots els requisits legals, es farà la devolució d'aquest 3% o una part del mateix. El teu gestor/advocat et pot ajudar a obtenir la "teva" part, però la devolució pot trigar a fer-se efectiva fins un any. L'agent immobiliari pot fer un càlcul preliminar dels imposts, però el teu gestor/advocat és el responsable de la teva declaració de renda final. Aquesta normativa és vigent per el impost IBI, les taxes de la comunitat, el impost de plusvàlua i la retribució de l'agència immobiliària.