Eminenta

Genom Bjurfors samarbete med Eminenta kan vi erbjuda husbesiktningar och energideklarationer.

Genom vårt samarbete med Eminenta kan vi erbjuda husbesiktningar och energideklarationer. Eminentas besiktningsmän har lång erfarenhet och god förmåga att bedöma och förklara egenskaperna hos huset. Eminenta har hög tillgänglighet och korta väntetider.

Ange att du är Bjurforskund vid kontakt med Eminenta.