Bostäder till salu i Åsa - Gårda Brygga

Hitta din nya bostad i Åsa - Gårda Brygga

Attraktiva bostäder till salu i Åsa - Gårda Brygga

Här hittar du alla våra lediga bostäder till salu i Åsa - Gårda Brygga just nu!

Området

Mäklaren om Åsa

Åsa ligger ca 17 km söder om Kungsbacka och är sedan 1900-talets början en populär badort. Tack vare järnvägens tillkomst blev Åsa och flera andra orter utmed kusten åtkomligt för göteborgarna. Orten fick ett uppsving som turistort i och med detta.

OMRÅDET
I Åsa finner man vårdcentral, skola, bibliotek och butiker. Befolkningsantalet har på senare år ökat markant tack vare utbyggd infrastruktur. Stor-Göteborg sträcker sig numera hit ner och det går enkelt att ta sig kommunalt både till Kungsbacka och till Göteborg. Området består av en blandad bebyggelse och här finner man många fina villor med underbar utsikt över havet.

UTBILDNING
Här hittar du flera förskolor och dagbarnvårdare samt två grundskolor. Barnomsorgen i hela Kungsbacka kommun är väl utbyggd. Det finns möjlighet att välja mellan flera olika alternativ; kommunala förskolor, familjedaghem samt enskilda förskolor. Det finns även en öppen förskola. Under de senaste åren har kommunen haft en hög utbyggnadstakt av förskoleplatser då behoven har varit stora. Grundskolorna i kommunen har flera olika inriktningar och målsättningen är att de ska vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö.

NATUR
Näsbokrok naturreservat ligger längst ut på Ölmanäshalvön, väster om Åsa. Området är en utpräglad kusthed med storslagen utsikt över hav, ljungmarker och hällar. Här vittnar sju mäktiga bronsåldersrösen om att halvön spelat en stor roll långt bak i historien. Karaktäristiskt för Näsbokrok är klapperstensfälten. Området är intressant även ur botanisk synvinkel. Om du söker riktigt noga, kan du kanske finna några sällsynta växter som strandmalört eller den fridlysta fjällnejlikan.

Köpa eller sälja bostad i Åsa? Kontakta våra mäklare i Kungsbacka! Passa också på att anmäla dig till vår kostnadsfria söktjänst Boagenten som hjälper dig att hitta ditt drömboende.