VI ANVÄNDER COOKIES

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Genom att gå vidare och använda sidan godkänner du alla cookies på webbplatsen.

Läs mer i vår cookiepolicy

Hoppa till innehåll

Bostäder till salu i Rönninge

Skapa bevakning

Spara sökning som bevakning

Vad är Bjurfors Boagent?

0 bostäder till salu

Bostäder till salu i Rönninge

Rönninge är ett bostadsområde i Salems Kommun i södra Stockholms län. Det är ett villasamhälle med ett litet centrum och pendeltågsstation. Det är nära till Södertälje, Tumba och pendlingsavstånd till Stockholm.

Salems Kommun är en ung kommun med också en relativt ung befolkning med närmare 20.000 invånare. Kommunen bildades 1983 genom att bryta sig ur Botkyrka Kommun. Salem ligger på Södertörn och är omgiven av sjöar med Mälaren i norr och Uttern i söder. Till väster ligger Södertälje och i sydöst Tumba och Botkyrka kommun.

Salem har tre bostadsområden: Rönninge, Salem och Söderby Park. Alla ligger i kommunens södra del. Rönninge bildades i början av 1900-talet när järnvägen kom och Rönninge fick en egen station. På 60-talet byggdes radhusstaden Salem öster om Rönninge. På 2000-talet byggdes sedan det tidigare sanatoriet och långvårdshemmet Söderby Park, öster om Salem och nära Tumba, om till bostäder och kompletterades då med modern omkringliggande bebyggelse.

Norr om E4/E20 ligger Bornsjöns naturreservat. Här i det stora området bor endast ett hundratal personer. Det är en omväxlande natur med stora åkrar, beteshagar, djupa skogar och sjöar. Mitt i reservatet ligger Bornsjön som har en intressant fauna. Bornsjön är tillsammans med kringliggande område vattenskyddsområde och reservvattentäkt för Stockholm. Stora markområden köptes av Stockholm redan 1899 och förvaltas nu Stockholms Stad. Stockholms Vatten sköter egendomarna kring Bornsjön. Här finns Bergaholms Herrgård där man bedriver jordbruk och hästverksamhet, Fågelsta Gård med anor från 1400-talet där man odlar spannmål och foder till inackorderade hästar, Skårby Gård som beboddes redan på brons- och äldre järnåldern. Gården användes som pensionat och hem för krigsflyktingar under andra världskriget.

Salems kommun är historisk mark. Det fanns vägförbindelser redan i forntiden. Göta landsväg gick genom Salem. Det är gott om fornminnen, runstenar och fornborgar i Bornsjöns naturreservat. Salems kyrka började byggas på 1100-talet och har trots att den tillbyggts och renoverats behållit sin ålderdomliga prägel. Kyrkan ingår i legenden kring Sankt Botvid. Söderbystenen står intill Sankt Botvids källa. Söderby gravfält har 250 fornlämningar från järnåldern. Lundby parstuga från 1600-talets slut är den bäst bevarade byggnaden av sitt slag i Stockholmsområdet och kommunens enda byggnadsminne. Den sköts nu om av Salems Hembygdsförening.

För Rönninge tog historien sin början med Rönninge torp, senare Gård, i slutet av 1500-talet. Rönninge Gård och Uttringe Gård avyttrade mark till bostäder när järnvägen kom i slutet av 1800-talet. Ett stationssamhälle växte fram med villor och sommarbostäder. I Rönninge finns många vackra byggnader och miljöer från 1900-talets början. Mellan 1915-1957 var Rönninge ett municipalsamhälle. På modernare tid har Rönninge förtätats och fritidshus har gjorts om till fastboende. Det är nu en blandad bebyggelsen med tvåvåningshus och villor. Rönninge Torg med butiker har nyligen byggts om och omges av nya och äldre hus.

Flera byggprojekt pågår i Rönninge. SMÅA har byggt 40 lägenheter i Rönninge Centrum och förbereder för byggnation av kv Flädern med 160 bostadsrätter och hyresrätter. En ny park ska anläggas vid sjön Flaten och förbindas med en gångbro till Skönviksparken och därmed skapa ett fint promenadstråk. Det ska bli en ny brygga och förbättrad belysning. Flera förslag är under diskussion men ännu inte beslutade. Det handlar om att skapa mer tomter genom att kunna stycka upp större fastigheter i fler eller skapa tomter i nya områden. Förbättringar av gång- och cykelvägar diskuteras också.

Salems Kommun har många förskolor, fyra kommunala grundskolor och tre fristående. Närmast Rönningeborna ligger Nytorpsskolan F-9, Rönninge skola F-9, Skogsängsskolan F-9 och Noblaskolan F-3. Kommunen har ett eget gymnasium, Rönninge Gymnasium, som tar emot 500 elever. Gymnasiet är bekvämt placerat bara några minuter från Rönninge Station.

Vid torget i Rönninge Centrum finns livsmedelsbutik, restauranger och caféer, m.fl butiker. Även Salems Centrum har butiker, restauranger och caféer, systembolag, bageri, banker, frisör, vårdcentral, apotek och biografen Murgrönan. Större köpcentrum och samhällsservice finner man i de större orterna runt om, som Södertälje och Tumba. Det finns ett äldreboende i Söderby Park och en fritidsgård som heter Huset på Säbytorgsvägen. I Salem finns ett bibliotek med ett omfattande program.

Salem har egen av- och påfart till E 4/E20. Bilvägen till Södertälje uppskattas till 10 minuter och till Stockholm 25 minuter. Rönninge har goda kommunikationer med egen pendeltågsstation. Det tar 13 minuter till Södertälje och 31 minuter till Stockholm C. Det finns flera busslinjer i Salem. Ringlinje 731 går runt i Rönninge och stannar vid Rönninge Station. Linje 725 går till Tumba på 20 minuter från Rönninge Station. Linje 731 går till Hallunda (T-bana) och Tumba Station. I Söderby Park och Salem går linje 745 till Fridhemsplan. Resan tar 50 minuter från Salem. Via pendeltåget har man nära till Flemingsberg eller Södertälje Syd med fjärrtågsstationer. I Flemingsberg finns även Södertörns Högskola.

Salems Kommun har mycket att erbjuda. I Bornsjöns naturreservat finns många trevliga gång- och cykelvägar där man kommer nära den orörda naturen , sjöar och våtmarker och kan stanna till vid kulturhistoriska sevärdigheter. Granuddens naturreservat ligger granne med Rönninge. Här finns också motions- och promenadvägar i en kuperad typografi och med rödlistade arter. Mitt i reservatet ligger Möllebadet vid Uttran. Där kan man njuta av en 100 meter lång sandstrand. Ett annat trevligt bad i Uttran är Granuddsbadet. Även Flaten mitt i Rönninge är en bad- och fiskesjö.

Salem har 100 föreningar inom olika områden, t.ex. idrott, hemslöjd, körsång och konst. Det finns fyra näridrottsplatser och flera bollplaner. Det finns t.ex. en ishall och en sim- och sporthall. På vintern gör man isbanor på Uttran, Flaten och bollplanerna. Det finns en tennishall och ett utegym i Garnudden, boulebana i Skönviksparken samt skateplaza vid fritidsgården. I Hallsta friluftsområde finns en skjutbana för pistol. Salems Golfklubb ligger vid Högantorps gård i norra Salem. Det är också nära till Grödinge Golfklubb i Botkyrka.

Köpa, sälja eller värdera bostad i Rönninge? Kontakta Bjurfors mäklare i Botkyrka! Passa också på att anmäla dig till vår kostnadsfria söktjänst Boagenten som hjälper dig att hitta ditt drömboende.