Fredrik Trossö

Fotograf

E-post:
Telefon: 040-608 30 00

Hallenborgs gata 1
211 19 Malmö

Med en fördjupad medvetenhet kring hemmens inneboende uttryck och med en skarpa blick tar Fredrik nogsamt tillvara din bostads unika värden i form av välavvägda bildutsnitt och inbjudande bildserier. Resultatet blir en visuell exposé över ditt hem med dess sammanlagda tilldragningskraft i fokus.