Säljprocessens fem steg

Vid försäljning av bostad i Spanien är det viktigt att förstå att processen är annorlunda än i Sverige och att den tar längre tid.

1. AVTAL MED MÄKLARE
Innan en säljprocess inleds tecknas ett uppdragsavtal med mäklaren. Avtalet reglerar försäljningsuppdraget.

2. KONTRAKT - ”ARRAS” ALTERNATIVT ”OPTION DE COMPRAS”
När du som säljare har kommit överens med köparen tecknas ett köpekontrakt, ett så kallat ”arras” alternativt ”Option de Compras”. Av kontraktet framgår priset, tillträdesdatum med mera. När kontraktet undertecknas betalar köparen en handpenning som delbetalning av slutlikviden vilken betalas på tillträdesdagen. Detta kontrakt ersätts senare av ett nytt kontrakt hos notarien.

3. ÄGARBEVIS ”ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA”
På tillträdesdagen träffas du och köparen tillsammans med mäklaren och juridiska ombud hos notarien. Det är köparen som väljer notarie och som ansvarar för att boka tiden. Hos notarien kontrolleras såväl köparens och säljarens identitet som bostadens legala skick. Här får köparen sitt ägarbevis, ett så kallat Escritura pública de compraventa.

Med oss kan du känna dig trygg genom hela processen.

4. BETALNING
Notarien tar emot betalningen och ansvarar för att betala in skatter och avgifter samt att distribuera slutlikviden till dig. Du överlämnar nycklarna till köparen som efter mötet kan tillträda bostaden.

5. AVRÄKNING AV SKATTER
Om du som säljare är skattemässigt bosatt i ett land utanför Spanien, får du vid försäljningsögonblicket endast 97 % av köpeskillingen. Resterande 3 % betalar köparen in till det spanska skatteverket. Detta är en form av säkerhet för att du ska komma att fullgöra dina skattemässiga plikter och reavinstdeklarera din försäljning i Spanien. När du senare uppfyllt alla myndighetskrav återbetalas dessa 3 % eller delar av dessa. Ditt juridiska ombud hjälper till att få tillbaka ”din” del, men det kan ta upp till ett år innan återbetalning sker. En preliminär uppskattning av skatter kan göras av mäklaren, men det juridiska ombudet är ansvarig för den slutgiltiga deklarationen. Detta gäller fastighetsskatt, föreningsavgifter, reavinstskatt och mäklararvoden.