Köpprocessen i elva steg

1. FINANSIERING
Innan du aktivt börjar söka efter rätt bostad i Spanien bör du se över hur köpet ska finansieras. Då kan du agera snabbt när rätt bostad väl dyker upp. Generellt går det att belåna den spanska bostaden med mellan 50–70 % av marknadsvärdet, lånet blir då i euro. Ett annat alternativ är att belåna din svenska bostad och då i svenska kronor. Det går givetvis att göra båda alternativen i kombination. Vi hjälper dig att hitta ett bra upplägg.

2. JURIDISKT OMBUD
En stor skillnad är att köparen i Spanien – många gånger även säljaren – företräds av ett juridiskt ombud. Det juridiska ombudet hjälper dig genom hela affären och tillvaratar endast dina intressen. Om du kommer att lånefinansiera med den spanska bostaden som säkerhet, är det viktigt att du undersöker att ditt juridiska ombud är godkänt av aktuell bank att handlägga även lånedelen. Bjurfors Spanien förmedlar gärna kontakt med ett lämpligt juridiskt ombud.

3. NIE-NUMMER – NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EXTRANJEROS
För att kunna äga en bostad i Spanien behöver du ha ett spanskt skatteidentifikationsnummer, ett så kallat NIE-nummer.
Först då kan du registreras som ägare i lagfartsregistret. Ett NIE-nummer ansöker du om hos Spanska ambassaden eller konsulatet i Sverige, alternativt på en spansk polisstation. Observera att ditt NIE-nummer intyg endast är giltigt tre månader.

Om köpprocessen varit smidig kan du tryggt börja njuta av livet i din nya bostad

4. BUDGIVNING
När du har hittat en bostad som du vill
ha, lägger du ett bud. I de flesta fall läggs budet under utgångspriset. I undantagsfall kan budgivning uppåt äga rum. Det vanliga är dock att du är ensam budgivare och kan inleda en förhandling med säljaren.

5. KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Som köpare är du ansvarig för att noggrant undersöka bostaden innan du skriver på köpekontrakt. Alternativt ska avsteg från detta villkoras i köpekontraktet. Bjurfors Spanien kan rekommendera ett antal erkänt duktiga oberoende tekniska arkitekter. Det viktiga är att bostaden generellt säljs i befintligt skick och att det ofta, med några få undantag, är mycket svårt att reklamera något efter påskrivet kontrakt. Ditt juridiska ombud hjälper dig med undersökningen av bostadens legala skick.

6. KONTRAKT - ”ARRAS” alternativt ”Option de Compras”
När köpare och säljare är överens om alla villkor som ingår i försäljningen skrivs ett ”arras” alternativt ett ”Option de Compras” – ett köpekontrakt. Vissa villkor är obligatoriska och fastställda i lag, andra är fria villkor mellan parterna. Vissa villkor kan vara av sådan art att om de inte uppfylls
så faller affären, exempelvis villkor om lån. I samband med detta avtal betalas också handpenning. Denna är normalt på 10 % av köpeskillingen.

7. TILLTRÄDESDAGEN
På tillträdesdagen träffas köpare och säljare med respektive ombud samt mäklare hos Notarius Publicus. Här upprättas då ”Escritura Pública de Compraventa” – köpebrevet. Vid detta tillfälle säkerställs köparens och säljarens identiteter
samt bostadens legala skick. Även lånet hanteras för registrering av notarien.

8. BETALNING
Den resterande delen av köpeskillingen, dvs 90 % samt notariatavgift och transaktionsskatter, betalas direkt till notarien med en certifierad bankcheck. Notarien tar emot köpeskillingen och distribuerar den till säljaren. Det är notarien som häver ett eventuellt hypotek samt ordnar med ett nytt hypotek, om köparen tar lån. Notarien betalar också skatter, lagfartsavgifter och hypoteksavgifter.

9. TILLTRÄDE
Tillträde till bostaden är nästan alltid samma dag som undertecknandet av slutavtalet. Hos notarien får du nycklarna och kan omedelbart gå till bostaden. Eftersom denna alltid köps i befintligt skick är det, som tidigare sagts, viktigt att du har inspekterat bostaden före tillträdet.

10. ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGAR
El, gas, vatten, telefon, internet med mera tecknas i samband med tillträdet. Viktigast är dock din hemförsäkring som måste gälla från och med tillträdesdagen. Vi hjälper alltid till med detta.

11. NJUT
Syftet med att skaffa en bostad i Spanien är ju i regel landets höga livskvalitet. Om köpeprocessen har varit smidig, och allt har gått rätt till, kan du tryggt börja njuta av livet – i samma stund som du vrider om nyckeln till din nya bostad.