Bjurfors Nerja hjälper dig till en lyckad bostadsaffär

Drömmer du om en bostad i soliga Spanien? Det är inte alls komplicerat att köpa bostad i Spanien – det är bara annorlunda. Allt du behöver göra är att bestämma dig för vilken bostad du vill köpa. Resten tar vi på Bjurfors Nerja hand om!

Att köpa eller sälja en bostad i Spanien skiljer sig från att göra en bostadsaffär i Sverige. När du ska köpa bostad i Spanien gäller andra regler, andra lagar och en affärskultur som skiljer sig från den svenska. Bland annat ingår inte flyttstädning, som det gör i Sverige

Bjurfors Nerja erbjuder dig all den kunskap och erfarenhet som krävs för att du ska känna dig trygg genom hela processen. Vi har en gedigen kunskap och stor erfarenhet, vilket ger dig som köpare de bästa förutsättningarna för en lyckad bostadsaffär.

Vi förmedlar nyproduktion, lägenheter, radhus, villor, tomter och kommersiella fastigheter i området.

Steg för steg:
 1. När du har hittat en bostad som du vill ha, lägger du ett bud via din mäklare på Bjurfors. I de flesta fall läggs budet under utgångspriset. Vi inleder sedan en förhandling med säljaren.
 2. När vi har kommit överens om ett pris skriver vi ett reservationsavtal och köparen betalar in en reservationsavgift. Denna är allt ifrån 4 000€ och uppåt beroende på köpeskillingen.
 3. Som köpare är du ansvarig för att undersöka bostaden innan du skriver på köpekontrakt. Eventuell besiktning och/eller låneansökan ska stipuleras i reservationskontraktet och kommas överens om med säljaren som villkor för att fullfölja köpet. Det är viktigt att komma ihåg att bostaden säljs i befintligt skick. Vi på Bjurfors Nerja har flera besiktningsmän som vi kan tipsa om.
 4. Om ingen besiktning krävs skrivs vanligen ett köpekontrakt inom ca 10 dagar. Om besiktning genomförs skrivs köpekontraktet inom ca 3 veckor. Ditt juridiska ombud tar hand om den resterande delen av köpeprocessen.
 5. Vid undertecknandet av köpekontraktet betalar du in en handpenning på 10% av köpeskillingen minskat med reservationsavgiften som du har betalat tidigare.
 6. Vi skriver också in tillträdesdagen i köpekontraktet. Tillträdesdagen är något som köpare och säljare kommer överens om. Det kan vara allt från någon månad till upp till ett år, beroende på omständigheterna.
 7. Den resterande delen av köpeskillingen, dvs 90 % samt övriga skatter och avgifter såsom notariatavgift, transaktionsskatter och ersättning till ditt juridiska ombud, betalas direkt till respektive part hos notarien med en certifierad bankcheck av ditt juridiska ombud.
 8. Tillträde till bostaden är nästan alltid samma dag som undertecknandet av det slutgiltiga avtalet hos notarien. Du får då direkt nycklarna till din nya bostad. Tänk på att städning av bostaden inte ingår i säljarens ansvar såsom det gör i exempelvis Sverige. Bjurfors kan hjälpa dig att förmedla en kontakt för flyttstädning om du önskar.
 9. El, gas, vatten med mera överförs i ditt namn i samband med tillträdet. Detta är något som ditt juridiska ombud säkerställer.
 10. Nu är det bara att njuta av din nya bostad och Spaniens höga livskvalitet!

Finansiering:
Innan du aktivt börjar söka efter din drömbostad i Spanien bör du se över hur köpet ska finansieras. Då kan du agera snabbt när rätt bostad väl dyker upp. Generellt går det att belåna den spanska bostaden i en spansk bank med mellan 50–70%. Lånar du i en spansk bank gör banken en egen värdering, som kan skilja sig från köpeskillingen, både uppåt och nedåt. Du får låna mellan 50-70% på den summa som är lägst, antingen köpeskillingen eller bankvärderingen. Lånet är självklart i Euro. Ett annat alternativ är att belåna din svenska bostad och då tar du lånet i svenska kronor.

Förvärvskostnader:
Förvärvskostnaderna betalas av köparen. På andrahandsbostäder uppgår de till ca 10-13,5% av försäljningspriset och för nyproduktion till ca 13,5 %.

Förvärvskostnaderna består bland annat av notariens arvode, arvodet för ditt juridiska ombud, avgift till lantmäteriet samt till största del skatter till kommun, provins och stat. Den exakta procentsatsen av skatten beror på försäljningspriset och i vilken provins som fastigheten ligger. Förvärvsskatten på andrahandsbostäder, inkluderad i ovan procentsatser, beror som sagt på köpeskillingens nivå. I Andalusien ser skattesatsen ut på följande sätt: 8% upp till 400 000€, 9% på belopp mellan 400 - 600 000€ och 10% på belopp över 600 000€.

Ditt juridiska ombud hjälper dig med detta.

Juridiskt Ombud:
En skillnad med att köpa bostad i Spanien jämfört med i Sverige är att köparen i Spanien, i de flesta fall även säljaren, företräds av ett juridiskt ombud. Det juridiska ombudet hjälper dig genom hela affären och tillvaratar dina intressen. För att din bostadsaffär via Bjurfors ska gå så smidigt som möjligt är det en fördel om du gör en fullmakt till ditt juridiska ombud. När du har gett en fullmakt till det juridiska ombudet så hjälper han/hon dig med följande:

 • Säkerställer att det inte finns några belastningar på bostaden vid övertagandet, såsom lån och skulder.
 • Ansöker om NIE nummer (skatteidentifikationsnummer) vilket behövs för att köpa bostad i Spanien.
 • Ansöker och öppnar ett bankkonto i ditt namn.
 • Säkerställer att el och vatten med mera överförs i ditt namn och betalas via autogiro.
 • Representerar dig hos notarien om du inte har möjlighet eller önskar att närvara.

Vi på Bjurfors Nerja samarbetar med en av Nerjas absolut mest respekterade och välrenommerade advokatfirmor i området. De allra flesta av våra kunder använder detta ombud som sin representant.

Notarie:
Överförande av äganderätt till en spansk bostad går alltid genom en spansk notarie. Det är notarien som garanterar att överförandet av ägandet går till på ett korrekt sätt. Det är också hos notarien som slutligen upprättar ägarbeviset, Escritura Pública de Compraventa. Här skriver köpare och säljare under en rad dokument samt att pengar och nycklar byter ägare. Till notarien går du även för att registrera krediter, upprätta testamenten, göra arvsskiften med mera, och då oftast tillsammans med ditt juridiska ombud.